Zarząd główny

Imię i nazwisko Funkcja Adres
ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO TOWARZYSTWA BIOLOGII KOMÓRKI
Magdalena CHADZIŃSKA
dr hab.
Prezes Zakład Immunologii Ewolucyjnej
Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
e-mail: magdalena.chadzinska@uj.edu.pl
Alicja JÓZKOWICZ
prof. dr hab.
Vice-prezes Zakład Biotechnologii Medycznej
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
e-mail: alicja.jozkowicz@uj.edu.pl
Aneta KASZA
dr hab.
Sekretarz Zakład Biochemii Komórki
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
e-mail: aneta.kasza@uj.edu.pl
Małgorzata PRZYBYŁO
dr hab.
Skarbnik Zakład Biochemii Glikokoniugatów
Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków

e-mail: małgorzata.przybylo@uj.edu.pl
Halina GABRYŚ
prof. dr hab.
Członek Zakład Biotechnologii Roślin
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
e-mail: halina.gabrys@uj.edu.pl
Marta MICHALIK
dr hab.
Członek Zakład Biologii Komórki
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
e-mail: marta.michalik@uj.edu.pl
Agnieszka ŁOBODA
dr hab.
Członek Zakład Biotechnologii Medycznej
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków

e-mail: agnieszka.loboda@uj.edu.pl
KOMISJA REWIZYJNA
Prof. dr hab. Leonora BUŻAŃSKA Pracownia Bioinżynierii Komórek Macierzystych
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN
ul. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa
e-mail: buzanska@imdik.pan.pl
Prof. dr hab. Katarzyna TURNAU Zesół Interakcji Roślin z Mikroorganizmami
Instytut Nauk o Środowisku
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
e-mail: katarzyna.turnau@uj.edu.pl
dr hab. Katarzyna MIĘKUS Zakład Biochemii Ogólnej
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
e-mail: katarzyna.miekus@uj.edu.pl

Zarządy oddziałów regionalnych:
Zarząd oddziału krakowskiego
Zarząd oddziału łódzkiego
Zarząd oddziału poznańskiego
Zarząd oddziału szczecińskiego
Zarząd oddziału warszawskiego
Zarząd oddziału wrocławskiego