Zarząd główny

Imię i nazwisko Funkcja Adres
ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO TOWARZYSTWA BIOLOGII KOMÓRKI
Halina GABRYŚ
prof. dr hab.
Prezes Zakład Biotechnologii Roślin
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
e-mail: halina.gabrys@uj.edu.pl
Alicja JÓZKOWICZ
prof. dr hab.
Vice-prezes Zakład Biotechnologii Medycznej
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
tel.: (12) 664 64 11
e-mail: alicja.jozkowicz@uj.edu.pl
Anna GROCHOT-PRZĘCZEK
dr
Sekretarz Zakład Biotechnologii Medycznej
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
e-mail: banna.grochot-przeczek@uj.edu.pl
Agnieszka ŁOBODA
dr
Skarbnik Zakład Biotechnologii Medycznej
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
tel.: (12) 664 64 12
e-mail: agnieszka.loboda@uj.edu.pl
Justyna DRUKAŁA
dr hab.
Członek Zakład Biologii Komórki
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
tel.: (12) 664 61 45
e-mail: justyna.drukala@uj.edu.pl
Marta MICHALIK
dr hab.
Członek Zakład Biologii Komórki
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
e-mail: marta.michalik@uj.edu.pl
Dariusz RAKUS
dr hab.
Członek Zakład Fizjologii Molekularnej Zwierząt
Uniwersytet Wrocławski
ul. Cybulskiego 30, 50-205 Wrocław
e-mail: drakus@biol.uni.wroc.pl
KOMISJA REWIZYJNA
Prof. dr hab. Leonora Bużańska Pracownia Bioinżynierii Komórek Macierzystych
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN
ul. Pawińskiego 5
02-106 Warszawa
e-mail: buzanska@imdik.pan.pl
Prof. dr hab. Anna Jankowska Katedra i Zakład Biologii Komórki
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
ul. Rokietnicka 5d
60-806 Poznań
e-mail: ajanko@ump.edu.pl
Prof. dr hab. Katarzyna Turnau Zesół Interakcji Roślin z Mikroorganizmami
Instytut Nauk o Środowisku
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków
e-mail: katarzyna.turnau@uj.edu.pl

Zarządy oddziałów regionalnych:
Zarząd oddziału krakowskiego
Zarząd oddziału łódzkiego
Zarząd oddziału poznańskiego
Zarząd oddziału szczecińskiego
Zarząd oddziału warszawskiego
Zarząd oddziału wrocławskiego