« powrót do strony głównej
Zarząd główny

ZARZĄD GŁÓWNY
POLSKIEGO TOWARZYSTWA BIOLOGII KOMÓRKI:

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Adres
1

Halina GABRYŚ
prof. dr hab.

Prezes Zakład Biotechnologii Roślin
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
e-mail: halina.gabrys@uj.edu.pl
2

Alicja JÓZKOWICZ
prof. dr hab.

Vice-prezes Zakład Biotechnologii Medycznej
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
tel.: (12) 664 64 11
e-mail: alicja.jozkowicz@uj.edu.pl
3 Anna GROCHOT-PRZĘCZEK
dr
Sekretarz Zakład Biotechnologii Medycznej
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
e-mail: banna.grochot-przeczek@uj.edu.pl
4 Agnieszka ŁOBODA
dr
Skarbnik Zakład Biotechnologii Medycznej
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
tel.: (12) 664 64 12
e-mail: agnieszka.loboda@uj.edu.pl
5

Justyna DRUKAŁA
dr hab.

Członek Zakład Biologii Komórki
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
tel.: (12) 664 61 45
e-mail: justyna.drukala@uj.edu.pl
6 Marta MICHALIK
dr hab.
Członek

Zakład Biologii Komórki
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
e-mail: marta.michalik@uj.edu.pl

7 Dariusz RAKUS
dr hab.
Członek

Zakład Fizjologii Molekularnej Zwierząt
Uniwersytet Wrocławski
ul. Cybulskiego 30, 50-205 Wrocław
e-mail: drakus@biol.uni.wroc.pl

KOMISJA REWIZYJNA
1 Prof. dr hab. Leonora Bużańska Pracownia Bioinżynierii Komórek Macierzystych
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN
ul. Pawińskiego 5
02-106 Warszawa
e-mail: buzanska@imdik.pan.pl
2 Prof. dr hab. Anna Jankowska
Katedra i Zakład Biologii Komórki
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
ul. Rokietnicka 5d
60-806 Poznań
e-mail: ajanko@ump.edu.pl
3 Prof. dr hab. Katarzyna Turnau Zespół Interakcji Roślin z Mikroorganizmami
Instytut Nauk o Środowisku
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków
e-mail: katarzyna.turnau@uj.edu.pl

Zarządy oddziałów regionalnych