« powrót do strony głównej
Ustawodawstow i legislacja

Akty prawne powiązane z działalnością Towarzystwa

  • Ranking naukowy jednostek-2010, pdf
  • Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie, pdf
  • Ustawa-doświadczenia na zwierzętach.pdf, pdf
  • Dyrektywa PE-ochrona zwierząt, pdf
  • Zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP), pdf