« powrót do strony głównej
Profesor dr hab. Zofia Bielańska-Osuchowska

Prof. dr hab. Zofia Bielańska-Osuchowska jest powszechnie cenionym embriologiem i biologiem komórki oraz znakomitym propagatorem nauki. Magisterium uzyskała w Krakowie, na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego lecz dalszą karierę zawodową związała z Warszawą. Doktorat z zakresu cytologii obroniła na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, a habilitowała się z zakresu embriologii zwierząt na Wydziale Weterynarii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, na której to Uczelni przeszła dalsze etapy kariery naukowej. Dorobek naukowy profesor Zofii Bielańskiej-Osuchowskiej obejmuje ponad 60 prac doświadczalnych i monograficznych z zakresu embriologii zwierząt, oraz liczne prace związane z redakcją i współautorstwem wielokrotnie wznawianych podręczników i skryptów akademickich. Na najwyższe uznanie zasługuje zaangażowanie prof. Z. Bielańskiej-Osuchowskiej w działania organizacyjne. Przez kilka kadencji działała w Komitecie Zoologicznym PAN, w Komitecie Biologii Komórki PAN, oraz w Komitecie Rozrodu PAN, którego jest Członkiem Honorowym. Pełniła funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, oraz wice-prezesa Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików. Przez 31 lat była współorganizatorem dorocznych Konferencji Biologii Komórki w Warszawie, prowadzonych pod patronatem Polskiego Towarzystwa Anatomicznego oraz Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, w okresie, gdy formalnie nie istniało Towarzystwo Biologii Komórki. Współuczestniczyła w założeniu czasopisma naukowego „Postępy Biologii Komórki” oraz wspomaga wydawanie tego i innych czasopism jako Przewodnicząca Rady Fundacji Biologii Komórki i Biologii Molekularnej.

Zasługi naukowe, dydaktyczne i organizatorskie oraz nieskazitelna postawa etyczna profesor Bielańskiej-Osuchowskiej zostały uhonorowane zaszczytnymi wyróżnieniami. Jest doktorem honoris causa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, a w roku 2001 otrzymała medal im. Oczapowskiego Wydziału Nauk Rolniczych PAN.

Wybrane publikacje

1. Bielańska-Osuchowska Z., 2008., Bronislawa and Mieczyslaw Konopacki - pioneers of the application of histochemistry to embryology in Poland. Int. J. Dev. Biol. 52: 147-50.

2. Bielańska-Osuchowska Z., 2006., Oogenesis in pig ovaries during the prenatal period: ultrastructure and morphometry. Reprod. Biol. 6: 161-93.

3. Bielańska-Osuchowska Z., 1996., Ultrastructural and stereological studies of hepatocytes in prenatal development of swine. Folia Morphol. (Warsz). 1996: 1-19.

4. Bielańska-Osuchowska Z., 2001., Embriologia. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, wydanie 4.

5. Bielańska-Osuchowska Z., 2004., Zarys organogenezy. Różnicowanie się komórek w narządach. PWN, Warszawa 2005.