« powrót do strony głównej
Prof. dr hab. nauk medycznych Jerzy Władysław Kawiak

Profesor dr hab. nauk medycznych Jerzy Władysław Kawiak jest specjalistą w dziedzinie cytofizjologii i onkologii eksperymentalnej. Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, lecz swą karierę zawodową związał głównie z Warszawa, gdzie pracował najpierw w Zakładzie Histologii i Embriologii Akademii Medycznej, a następnie wyszkolił rzesze specjalistów w Centrum Kształcenia Podyplomowego. Przez 6 lat kierował Zakładem Histologii i Embriologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, która to Uczelnia nadała mu w roku 2006 godność Doktora Honoris Causa.
Prof. J. Kawiak swe pomysły badawcze realizował też na uniwersytetach w Szwecji, Niemczech, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 160 oryginalnych prac naukowo-badawczych oraz liczne prace przeglądowe i doniesienia zjazdowe. Na szczególna uwagę zasługuje redagowanie i współautorstwo wielokrotnie wznawianych podręczników („Cytofizjologia” i „Podstawy cytofizjologii”, „Ultrastruktura i funkcja komórki”, „Funkcjonalna struktura komórek i tkanek”, „Seminaria z cytofizjologii”) oraz czasopism naukowych („Medycyna po Dyplomie”, "Materia Medica Polona”). Profesor J. Kawiak działa aktywnie w Komitecie Cytobiologii oraz w Komitecie Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, jest też członkiem czynnym Wydziału V Lekarskiego Polskiej Akademii Umiejętności.
Profesor Jerzy Kawiak ma ogromne zasługi dla zintegrowania w Polsce środowiska biologów i medyków zajmujących się biologią komórki, gdyż jest współzałożycielem funkcjonującego od roku 1974 czasopisma "Postępy Biologii Komórki", publikującego artykuły przeglądowe oraz materiały ze współorganizowanych przez Niego corocznych Konferencji
Biologii Komórki. Jest współzałożycielem Fundacji Biologii Komórki i Biologii Molekularnej, wspierającej finansowo czasopisma specjalistyczne („Folia Histochemica et Cytobiologica”i "Postępy Biologii Komórki") oraz członkiem-założycielem i aktywnym członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki.


Wybrane publikacje

1. Edstrom JE, Kawiak J. Microchemical deoxyribonucleic acid determination in individual cells. J Biophys Biochem Cytology 1961; 9: 619-626.

2. Kawiak J, Moskalewski S, Darżynkiewicz Z. Isolation of chondrocytes from calf cartilage. Exper Cell Res 1965; 39: 59-68.

3. Kawiak J, Vensel WH, Komender J, Barnard EA. Non-pancreatic proteases of the chymotrypsin family. I. A Chymotrypsin-like protease from rat mast cells. Biochim Biophys Acta 1971; 235: 172-187.

4. Skórski T, Kawalec M, Kawiak J. Successful adoptive immunotherapy of minimal residual disease after chemotherapy and transplantation of bone marrow purged of leukemia with mafosfamide. Cancer Immunol Immunother 1990; 32:71-74.

5. Brzoska E, Grabowska I, Hoser G, Streminska W, Wasilewska D, Machaj EK, Pojda Z, Moraczewski J, Kawiak J. Participation of stem cells from human cord blood in skeletal muscle regeneration of SCID mice.Exp Hematol. 2006; 34:1262-70.