« powrót do strony głównej
Oferty pracy

Nazwa stanowiska: Doktorant w projekcie "Gene expression profiling of renal cancer stem cells in microenvironmental model of Carcinogenesis
Liczba stypendiów: 2


Instytucja oferująca stypendium (zakład/instytut/wydział/uczelnia/instytucja, miasto): Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
Imię i nazwisko laureata prowadzącego projekt w ramach którego oferowane jest stypendium: prof. dr n. med. Cezary Szczylik


Data rozpoczęcia pracy: 1 stycznia 2012
Kwota stypendium: miesięcznie: 3000 PLN netto
Ubezpieczenie emerytalne i rentowe: TAK

Szczegóły w załączniku: TEAM_ogloszenie