« powrót do strony głównej
Oddział poznański

ZARZĄD ODDZIAŁU POZNAŃSKIEGO PTBK:

Lp.
Imię i nazwisko
Funkcja
Adres
1.
Maria WOŁUŃ-CHOLEWA
dr n. biol.
Przewodniczący
Katedra i Zakład Biologii Komórki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
1.
Błażej RUBIŚ
dr n. biol.
Vice Przewodniczący
Katedra i Zakład Biologii Komórki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
1.
Anna SZCZERBA
dr n. biol.
Sekretarz
Katedra i Zakład Biologii Komórki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu


LISTA CZŁONKÓW POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA BIOLOGII KOMÓRKI:

Lp.
Nazwisko, imię, tytuł/stopień
Adres
Telefon/fax/e-mail
1.
Mirosław ANDRUSIEWICZ
dr. n. med.
Katedra i Zakład Biologii Komórki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 
2.
Anna FLORCZAK
mgr inż.
Katedra Biotechnologii Medycznej, Zakład Immunologii Nowotworów, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
3.
Aleksandra GŁODEK
dr. n. med.
Katedra i Zakład Biologii Komórki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 
4.
Anna JANKOWSKA, prof. UMP
dr hab.
Katedra i Zakład Biologii Komórki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
5.
Małgorzata KOTWICKA
dr hab. n. med.
Katedra i Zakład Biologii Komórki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 
6.
Błażej RUBIŚ
dr. n. biol.
Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 
7.
Paulina URBANIAK
mgr
Katedra i Zakład Biologii Komórki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 
8.
Grzegorz WALKOWIAK
mgr
Katedra i Zakład Biologii Komórki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 
9.
Wojciech WARCHOŁ
dr hab.
Katedra i Zakład Biofizyki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu