« powrót do strony głównej
Oddział Warszawski

ZARZĄD ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO PTBK:
Lp.
Imię i nazwisko
Funkcja

Adres

1
Jerzy MORACZEWSKI
prof. dr hab.
prezes
Zakład Cytologii
Uniwersytet Warszawski
ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa
tel. (22) 55 42 201
2
Anna WASIK
dr hab.
Vice-Prezes Oddziału
Zakład Biologii Komórki
Instytut Biologii Doświadczalnej
im. M. Nenckiego
ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa
tel. (22) 58 92 227
3
Olga OLSZOWSKA
prof. dr hab.
Skarbnik
Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Akademia Medyczna
Farmaceutycznej, ul. Banacha 1
02-097 Warszawa
tel./ fax.: (22) 57 20 984div>
4
Agnieszka STRZELECKA-KILISZEK
dr
Sekretarz
Pracownia Biochemii Lipidów, Zakład Biochemii, Instytut Biologii Doświadczalnej
im. M. Nenckiego
ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa
tel. (22) 58 92 276,
KOMISJA REWIZYJNA
1
Stefan RADZIKOWSKI
prof. dr hab.
Zakład Zoologii
Uniwersytet Warszawski
ul. Banacha 2, Warszawa
tel. (22) 82 24 628
2
MOSKALEWSKI Stanisław
prof. dr hab.
Akademia Medyczna
Zakład Histologii i Embriologii
ul. Chałubińskiego 5
02-004 Warszawa
tel. (22) 628-10-41 w 87
3
MOSTOWSKA Agnieszka
prof. dr hab.
Uniwersytet Warszawski,
Zakład Anatomii i Cytologii Roślin,
ul. Miecznikowa 1
02-096 Warszawa
tel. (22) 55 42 109
LISTA CZŁONKÓW WARSZAWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA BIOLOGII KOMÓRKI
Lp.
Nazwisko, imię, tytuł/stopień
Adres
Telefon/fax/e-mail
1.
ARCHACKA Karolina
mgr
Uniwersytet Warszawski
Zakład Cytologii,
ul. Miecznikowa 1
02-096 Warszawa
tel. (22) 55 42 203
2.
BARAŃSKA Jolanta
prof. dr hab.
Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
Zakład Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej
ul. Pasteura 3
02-093 Warszawa
tel. (22) 58 92 300
3.
BARTNIK Ewa
prof. dr hab.
Uniwersytet Warszawski
Instytut Genetyki i Biotechnologii
ul. Pawińskiego 5a
02-106 Warszawa
tel. (22) 59 22 247
4.
BĄK Daniel
mgr
Instytut Matki i Dziecka
Zakład Genetyki Medycznej
ul Kasprzaka 17A
01-211 Warszawa
tel. (22) 32 77 200
5
BRUDEK Magdalena
Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" Zakład Patologii
al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa

6.
BRZÓSKA Edyta
dr
Uniwersytet Warszawski
Zakład Cytologii,
ul. Miecznikowa 1
02-096 Warszawa
tel. (22) 55 42 203
7.
BUŻAŃSKA Leonora
dr hab.
Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
ul. Pawińskiego 5
05-106 Warszawa
tel. (22) 608 65 63
8.
CHARZYŃSKA Maria
prof. dr hab.
Uniwersytet Warszawski
Zakład Anatomii i Cytologii Roślin
ul. Miecznikowa 1
02-096 Warszawa
tel. (22) 55 42 101
9.
CZARNECKA Elżbieta
dr
Centrum Zdrowia Dziecka Zakład Patologii
Al. Dzieci Polskich
04 – 736 Warszawa
10.
CZUBAJ Andrzej
dr
Uniwersytet Warszawski
Zakład Cytologii
ul. Miecznikowa 1
02-096 Warszawa
11.
DENKIS Agnieszka
Student
Uniwersytet Warszawski
Zakład Cytologii
ul. Miecznikowa 1
02-096 Warszawa
12.
DOMAŃSKA-JANIK Krystyna
prof. dr hab.
Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
ul. Pawińskiego 5
05-106 Warszawa
tel. (22) 60 86 510
13.
DOROSZEWSKI Jan
prof. dr hab.
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Zakład Biofizyki i Biomatematyki
ul. Marymoncka 99
01-813 Warszawa
tel. (22) 834-01-92
14.
FABCZAK Hanna
dr hab.
Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
Zakład Biologii Komórki
ul. Pasteura 3
02-093 Warszawa
tel. (22) 58 92 317
15.
FABCZAK Stanisław
doc. dr hab.
Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
Zakład Biologii Komórki
ul. Pasteura 3
02-093 Warszawa
tel. (22) 58 92 461
16.
FILIPKOWSKI Robert
dr
Instytut Biologii Doświad.
Zakład Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej
ul. Pasteura 3
02-093 Warszawa
tel. (22) 58 92 382
17.
FRONTCZAK-BANIEWICZ Małgorzata
dr
Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
ul. Pawińskiego 5
05-106 Warszawa
tel. (22) 60 86 412
18.
GRABOWSKA Iwona
mgr
Uniwersytet Warszawski
Zakład Cytologii,
ul. Miecznikowa 1
02-096 Warszawa
tel. (22) 55 42 203
19.
GRĘBECKA Lucyna
doc. dr hab.
Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
Zakład Biologii Komórki
ul. Pasteura 3
02-093 Warszawa
20.
GRĘBECKI Andrzej
prof. dr hab.
Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
Zakład Biologii Komórki
ul. Pasteura 3
02-093 Warszawa
21.
GRZELAKOWSKA-SZTABERT Barbara
prof. dr hab.
Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
Zakład Biochemii
ul. Pasteura 3
02-093 Warszawa
tel. (22) 58 92 322
22.
HOSER Grażyna
dr
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Zakład Cytologii Klinicznej
ul. Marymoncka 99
01-813 Warszawa
tel. (22) 83 40 344
24.
JERKA-DZIADOSZ Maria
prof. dr hab.
Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
Zakład Biologii Komórki
ul. Pasteura 3
02-093 Warszawa
tel. (22) 58 92 233
25.
JĘDRZEJCZAK Wiesław
prof. dr hab. med.
Akademia Medyczna, Klinika Hematologii
ul. Banacha 1
02-097 Warszawa
tel. (22) 572 09 84
26.
Kaczanowski Andrzejdiv>
prof. dr hab.
Uniwersytet Warszawski
Zakład Cytofizjologii
ul. Miecznikowa 1
02-096 Warszawa
tel. (22) 55 41 225
27.
KACZANOWSKA Janina
prof. dr hab.
Uniwersytet Warszawski
Zakład Cytofizjologii
ul. Miecznikowa 1
02-096 Warszawa
tel. (22) 55 41 225
28.
KASPRZYCKA-GUTTMAN Teresa
prof. dr hab.
Narodowy Instytut Leków
Pracownia Mikroskopii Konfokalnej
ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa
tel. (22) 85 15 2-41 w. 319, 324
29.
KAWIAK Jerzy
prof. dr hab. med.
CZŁONEK HONOROWY PTBK
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Zakład Cytologii Klinicznej
ul. Marymoncka 99
01-813 Warszawa
tel. (22) 56 93 830
30.
KIERSNOWSKA Maryla
dr
Uniwersytet Warszawski
Zakład Cytofizjologii
ul. Miecznikowa 1
02-096 Warszawa
tel. (22) 55 41 223
31.
KŁOPOCKA Wanda
dr hab.
Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
Zakład Biochemii
ul. Pasteura 3
02-093 Warszawa
32.
KOWALCZYK Dariusz
dr
Centrum Onkologii - Instytut Zakład Biologii Komórki
ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa
tel. (22) 64 49 184
33.
KORONKIEWICZ Mirosława
mgr
Narodowy Instytut Leków, Pracownia Cytometrii Przepływowej
ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa
tel. (22) 85 14 379
34.
KRAWCZYŃSKA Wanda
dr
Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
Zakład Biologii Komórki
ul. Pasteura 3
02-093 Warszawa
35.
KURLANDZKA Anna
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ul. Pawińskiego 5A,
02-106 Warszawa
36.
KUŹNICKI Leszek
prof. dr hab.
Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
Zakład Biologii Komórki
ul. Pasteura 3
02-093 Warszawa
tel. (22) 58 92 358
37. LIPIEC Agnieszka mgr inż.
Centrum Onkologii - Instytut Zakład Biologii Komórki
ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa
38.
MANTEUFFEL-CYMBOROWSKA Małgorzata
doc. dr hab.
Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
Zakład Biochemii
ul. Pasteura 3
02-093 Warszawa
39.
MILEWSKI Michał
dr
Instytut Matki i DzieckaZakład Genetyki Medycznej
ul Kasprzaka 17A
01-211 Warszawa
tel. (22) 32 77 200
40.
MIŁOSZEWSKA Joanna
dr
Centrum Onkologii - Instytut Zakład Biologii Komórki
ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa
tel. (22) 64 45 424 w.24-72
41.
MISIEWICZ Irena
dr
Narodowy Instytut Leków
Pracownia Mikroskopii Konfokalnej
ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa
Tel.: 22-851-52-41 w. 319, 324
42.
MORACZEWSKI Jerzy
prof. dr hab.
 
Prezes Oddziału
Uniwersytet Warszawski
Zakład Cytologii
ul. Miecznikowa 1
02-096 Warszawa
tel. (22) 55 42 201
43.
MOSKALEWSKI Stanisław
prof. dr hab.
Akademia Medyczna
Zakład Histologii i Embriologii
ul. Chałubińskiego 5
02-004 Warszawa
tel. (22) 628-10-41 w 87
44.
MOSTOWSKA Agnieszka
prof. dr hab.
Uniwersytet Warszawski,
Zakład Anatomii i Cytologii Roślin,
ul. Miecznikowa 1
02-096 Warszawa
tel. (22) 55 42 109
45.
OSUCHOWSKA Zofia
prof. dr hab.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Zakład Histologii i Embriol.
Wydział Weterynarii
ul.Nowoursynowska 166
01-517 Warszawa
Adres do korespondencji:
ul. A. Mickiewicza 21/12
01-517 Warszawa
46.
OLSZOWSKA Olga
prof. dr hab.
 
Skarbnik
Akademia Medyczna
Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmakologicznej
ul. Banacha 1
02-097 Warszawa
tel. (22) 57 20 984
47.

PRZEWOŹNIAK Marta
mgr

Uniwersytet Warszawski
Zakład Cytologii
ul. Miecznikowa 1
02-096 Warszawa
48.
RADZIKOWSKI Stefan
prof. dr hab.
Uniwersytet Warszawski
Zakład Zoologii
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel. (22) 82 24 628
49.
RĘDOWICZ Jolanta
doc. dr hab.
Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
Zakład Biochemii
ul. Pasteura 3
02-093 Warszawa
tel. (22) 58 92 456

50.

ROSIAK Ilona
mgr
Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka, Zakład Pataologii
al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
rosmag@interia.pl
51.
SZABLEWSKI Leszek
dr hab.
Akademia Medyczna
Zakład Biologii Ogólnej i Doświadczalnej
ul. Chałubińskiego 5
02-004 Warszawa
tel. (22) 62 12 607
52.
SIKORA Ewa
prof. dr hab.
Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
Zakład Biochemii
ul. Pasteura 3
02-093 Warszawa
tel. (22) 58 92 436
53.
SIKORA Jerzy
doc. dr hab.
Instytut Biologii Doświadczalnej PAN,
Zakład Biologii Komórki
ul. Pasteura 3
02-093 Warszawa
tel. (22) 58 92 336
54.
SKIERSKA Elżbieta
prof. dr hab.
Akademia Wychowania Fizycznego
Zakład Biologii
ul. Marymoncka 34
00-968 Warszawa
tel. (22) 83 40 431
55.
SKIERSKI Janusz
dr nauk med.
Narodowy Instytut Leków PracowniaCytometrii Przepływowej
ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa
Tel.: 22-85 14 379
56.
SKUPIŃSKA Katarzyna
mgr
Narodowy Instytut Leków
Pracownia Mikroskopii Konfokalnej
ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa
tel. (22) 85 15 241 w. 319, 324 e-mail:
57.
STRZELECKA-KILISZEK Agnieszka
dr
 
Sekretarz
Pracownia Biochemii Lipidów, Zakład Biochemii, Instytut Biologii Doświadczalnej
im. M. Nenckiego
ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa
tel. (22) 58 92 276,
58.
SZUMIEL Irena
prof. dr hab.
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Zakład Radiobiologii i Ochrony Zdrowia
ul. Dorodna 16
03-395 Warszawa
tel. (22) 81 11 5 32, (22) 81 11 917
59.
TARKOWSKI Andrzej
prof. dr hab.
Uniwersytet Warszawski,
Zakład Embriologii,
ul. Miecznikowa 1
02-096 Warszawa
60.
WASIK Anna
dr hab.
 
Vice-Prezes Oddziału
Instytut Biologii Doświadczalnej PAN,
Zakład Biologii Komórki
ul. Pasteura 3
02-093 Warszawa
tel. (22) 58 92 227
61.
WIERZBICKA Małgorzata
prof. dr hab.
Uniwersytet Warszawski Prac. Środowiskowego Skaż. Roślin
ul. Miecznikowa 1
02-096 Warszawa
62.
WOJTCZAK Lech
prof. dr
Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
Zakład Biochemii
ul. Pasteura 3
02-093 Warszawa
tel. (22) 58 92 315
63.
WÓJCIK Cezary
dr
Akademia Medyczna
Zakład Histologii i Embriol.
ul. Chałubińskiego 5
02-004 Warszawa
64.
WRÓBEL Edyta
mgr
Uniwersytet Warszawski
Zakład Cytologii
ul. Miecznikowa 1
02-096 Warszawa
tel. (22) 55 41 202
65.
ZAPOLSKA-DOWNAR Danuta
dr hab. nauk med.
Akademia Medyczna Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej
ul. Banacha 1
02-097 Warszawa
66.
ZALEWSKA Teresa
doc. dr hab.
Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej ul. Pawińskiego 5
05-106 Warszawa
tel. (22) 66 85 4 23
67.
ZIMOWSKA Małgorzata
dr
Uniwersytet Warszawski
Zakład Cytologi
ul. Miecznikowa 1
02-096 Warszawa
tel. (22) 55 42 203