« powrót do strony głównej
Oddział Szczeciński

ZARZĄD SZCZECIŃSKIEGO ODDZIAŁU PTBK:

Lp.
Imię i nazwisko
Funkcja
Adres
1
Lidia Kołodziejczyk
dr hab. n. med.
Przewodnicząca
Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Medycznej PUM, 70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72
2
Małgorzata Piasecka
dr hab. n. med.
Zastępca Przewodniczącej
Samodzielna Pracownia Histologii i Biologii Rozwoju PUM, 71-210 Szczecin, Żołnierska 48
3
Dariusz Gączarzewicz
dr n. zoot.
Sekretarz
Katedra Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska ZUT, 71-466 Szczecin, ul. Doktora Judyma 6
4
Agnieszka Brodowska
dr hab. n. med.
Skarbnik
Klinika Ginekologii i Uroginekologii PUM; 71-010 Police, ul. Siedlecka 2
Członkowie Komisji Rewizyjnej
Prof. dr hab. Maria Laszczyńska
Dr hab. Bogdan Lasota
Dr hab. Barbara Błaszczyk


LISTA CZŁONKÓW SZCZECIŃSKIEGO ODDZIAŁU PTBK:
Lp.
Nazwisko, imię, tytuł/stopień
Adres
Telefon/fax/e-mail
1.
Barbara Błaszczyk
Dr hab. n. zoot.
71-466 Szczecin
ul. Judyma 6
Katedra Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska ZUT
tel.: (91) 449 6742
2.
Agnieszka Brodowska
Dr hab. n. med.
Klinika Ginekologii i Uroginekologii PUM
71-010 Police-Szczecin
ul. Siedlecka 2
tel.: 606 879 841
3.
Dariusz Gączarzewicz
Dr n. zoot.
71-466 Szczecin,
ul. Judyma 6
Katedra Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska ZUT
tel.: (91) 449 6743; 608 323 684
4.
Kamil Gill
mgr
71-210 Szczecin
ul. Żołnierska 48
Zakład Histologii i Biologii Rozwoju PUM
tel.: 793 508 211
5.
Alicja Dratwa-Chałupnik
Dr
71-466 Szczecin
ul. Judyma 6
Katedra Fizjologii, Cytobiologii i Proteomiki ZUT
tel.: (91) 449 6771
6.
Violetta Dziedziejko
Dr hab. n. med.
70-111 Szczecin
al. Powstańców Wlkp. 72
Zakład Biochemii
tel.: 604 626 937
7.
Dorota Jankowiak
Prof. dr hab.
71-466 Szczecin
ul. Judyma 24
Katedra Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej ZUT
tel: (91) 449 6711
8.
Lidia Kołodziejczyk
Dr hab. n. med.
70-111 Szczecin
al. Powstańców Wlkp. 72
Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Medycznej PUM
tel.: (91) 466 1671, fax: (91) 466-1672
9.
Bogdan Lasota
Dr hab. n. zoot.
71-466 Szczecin,
ul. Judyma 6
Katedra Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska ZUT
tel: (91) 449 6741
10.
Maria Laszczyńska
Prof. dr hab. n. med.
71-210 Szczecin
ul. Żołnierska 48
Zakład Histologii i Biologii Rozwoju PUM
tel.: (91) 4800 908 / fax: (91) 4800 905
11.
Anna Machalińska
Dr hab.n. med.
70-111 Szczecin
Al. Powstańców Wlkp. 72
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii PUM
-
12.
Bogusław Machaliński
Prof.dr hab. n. med.
70-111 Szczecin,
Al. Powstańców Wlkp.72
Zakład Patologii Ogólnej PUM
tel.: 91 466 1546 / fax: (91) 466 1547
13.
Katarzyna Michałek
Dr inż.
71-466 Szczecin
ul. Judyma 6
Katedra Fizjologii, Cytobiologii i Proteomiki ZUT
tel.: (91) 449 6771
14.
Małgorzata Ożgo
Dr hab.
71-466 Szczecin
ul. Judyma 6
Katedra Fizjologii, Cytobiologii i Proteomiki ZUT
tel.: (91) 449 6774
15.
Małgorzata Piasecka
Dr hab. n. med.
71-210 Szczecin
ul. Żołnierska 48
Zakład Histologii i Biologii Rozwoju PUM
tel.: (91) 4800 917 (916, 907) / fax: (91) 4800 905
tel.: dom.: (91) 482 72 21; kom. 502 218 140
16.
Jan Udała
Prof. dr hab.
71-466 Szczecin
ul. Judyma 6
Katedra Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska ZUT
tel/fax: (91) 449 6740
17.
Barbara Wiszniewska
Prof. dr hab. n. med.
70-111 Szczecin
Al. Powstańców Wlkp. 72
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii PUM
tel/fax: (91) 466 1677