« powrót do strony głównej
Oddział Krakowski

ZARZĄD ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO PTBK 2015 – 2017

 

Funkcja
imię i nazwisko, tytuł
adres
kontakt
Prezes
Anna Maria Osyczka, dr hab.
Zakład Biologii i Obrazowania Komórki,
Instytut Zoologii, Uniwersytet Jagielloński

ul. Gronostajowa 9/2.20, 30-387 Kraków
tel. 012 664 53 42

a.m.osyczka@uj.edu.pl
Zastępca Prezesa
Grzegorz Tylko, dr hab.
Zakład Biologii i Obrazowania Komórki,
Instytut Zoologii, Uniwersytet Jagielloński

ul. Gronostajowa 9/2.20, 30-387 Kraków
tel. 012 664 53 40

grzegorz.tylko@uj.edu.pl
Skarbnik
Agnieszka Jaźwa, dr
Zakład Biotechnologii Medycznej,
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Uniwersytet Jagielloński

ul. Gronostajowa 7/3.0.34, 30-387 Kraków
tel. 012 664 64 12

agnieszka.jazwa@uj.edu.pl
Sekretarz
Marcelina Janik, dr
Zakład Biochemii Glikokoniugatów
Katedra Fizjologii Zwierząt

Instytut Zoologii

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ

ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
tel. 012 664 64 67

marcelina.janik@uj.edu.pl
ptbk-krakow@uj.edu.pl
 
KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO PTBK 2015 – 2017
imię i nazwisko, tytuł
adres
kontakt
Marta Michalik, dr hab.
Zakład Biologii Komórki,
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii,
Uniwersytet Jagielloński
marta.michalik@uj.edu.pl
Jolanta Sroka, dr hab.
Zakład Biologii Komórki,
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii,
Uniwersytet Jagielloński
jolanta.sroka@uj.edu.pl
Jolanta Górska-Andrzejak, dr
Zakład Biologii i Obrazowania Komórki

Instytut Zoologii

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ
tel. 012 664 53 40


j.gorska-andrzejak@uj.edu.pl

 

 


 

LISTA CZŁONKÓW KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA BIOLOGII KOMÓRKI:
(aktualizacja danych: 27.09.2016)
 
LP
imię i nazwisko
tytuł/stopień
adres
kontakt
1.
Augustynowcz Joanna, dr
Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin

Uniwersytet Rolniczy
Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
2.
Banaś Agnieszka, dr
Zakład Biotechnologii Roślin
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
tel. 012 664 63 91

a_katarzyna.banas@uj.edu.pl
3.
Bilska Bernadetta, dr
Zakład Biologii i Obrazowania Komórki
Instytut Zoologii
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ

ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
benia723@wp.pl
4.
Bobis-Wozowicz Sylwia, dr
Zakład Biologii Komórki
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
sylwia.bobis@uj.edu.pl
5.
Borowczyk Julia, mgr
Zakład Biologii Komórki
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
tel. 012 664 61 40

julia.borowczyk@uj.edu.pl
6.
Bronisz Iwona, mgr
Zakład Biotechnologii Medycznej Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
iwona.bronisz@uj.edu.pl
7.
Bubka Monika, dr
Zakład Biochemii Glikokoniugatów
Instytut Zoologii
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ

ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
tel. 012 664 64 56

monika.bubka@uj.edu.pl
8.
Bukowska-Straková Karolina, dr n. med.
Zakład Biotechnologii Medycznej
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
tel. 012 664 54 64

k.bukowska-strakova@uj.edu.pl
9.
Chadzińska Magdalena, dr hab.
Zakład Immunologii Ewolucyjnej
Instytut Zoologii
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ

ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
tel.012 664 50 68

magdalena.chadzinska@uj.edu.pl
10.
Cieśla Maciej, mgr
Zakład Biotechnologii Medycznej
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
tel. 012 664 63 98

maciek.ciesla@uj.edu.pl
11.
Czauderna Szymon, mgr
Zakład Biotechnologii Medycznej
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
tel. 12 664 64 06

szymon.czauderna@uj.edu.pl
12.
Czypicki Ryszard, mgr
Zakład Biotechnologii Medycznej
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
ryszard.czypicki@uj.edu.pl
13.
Czyż Jarosław, dr hab.
Zakład Biologii Komórki
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
tel. 012 664 61 40

jarek.czyz@uj.edu.pl
14.
Drukała Justyna, dr hab.
Zakład Biologii Komórki
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
tel. 012 664 61 40

justyna.drukala@uj.edu.pl
15.
Dubiel Marta, mgr
Zakład Biologii i Obrazowania Komórki
Instytut Zoologii
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ

ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
marta.dubiel@uj.edu.pl
16.
Dulak Józef, prof. dr hab.
Zakład Biotechnologii Medycznej
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
tel. 012 664 63 75

jozef.dulak@uj.edu.pl
17.
Eckstein Aleksandra, mgr
Zakład Biotechnologii Roślin Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
aleksandra.eckstein@uj.edu.pl
18.
Filipowska Joanna, dr
Zakład Biologii i Obrazowania Komórki
Instytut Zoologii
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ

ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
tel. 012 664 48 53

joanna.filipowska@uj.edu.pl
19.
Florczyk Urszula, dr
Zakład Biotechnologii Medycznej
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
tel. 012 664 63 98

urszula.florczyk@uj.edu.pl
20.
Gabryś Halina, prof. dr hab.
Zakład Biotechnologii Roślin
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
tel. 012 664 63 91

halina.gabrys@uj.edu.pl
21.
Gese Anna, mgr
Zakład Biotechnologii Medycznej
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
anna.gese@uj.edu.pl
22.
Górska-Andrzejak Jolanta, dr
Zakład Biologii i Obrazowania Komórki
Instytut Zoologii
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ

ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
tel. 012 664 53 40

j.gorska-andrzejak@uj.edu.pl
23.
Grochot-Przęczek Anna, dr
Zakład Biotechnologii Medycznej
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
tel. 012 664 63 98

anna.grochot-przeczek@uj.edu.pl
24.
Grzesiak Małgorzata, dr
Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
25.
Hoja-Łukowicz Dorota, dr hab.
Zakład Biochemii Glikokoniugatów
Instytut Zoologii
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ

ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
tel. 012 664 64 65

dorota.hoja-lukowicz@uj.edu.pl
26.
Homa Joanna, dr
Zakład Immunologii Ewolucyjnej
Instytut Zoologii
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ

ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
tel. 012 664 50 69

joanna.homa@uj.edu.pl
27.
Ilnicki Tomasz, dr hab.
Zakład Cytologii i Embriologii Roślin
Instytut Botaniki
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ

ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
tel. 012 664 53 43

tomasz.ilnicki@uj.edu.pl
28.
Janik Marcelina, dr
Zakład Biochemii Glikokoniugatów
Katedra Fizjologii Zwierząt
Instytut Zoologii
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ

ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
tel. 012 664 64 67

marcelina.janik@uj.edu.pl
29.
Jaźwa Agnieszka, dr
Zakład Biotechnologii Medycznej
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
tel. 012 664 64 12

agnieszka.jazwa@uj.edu.pl
30.
Jeż Mateusz, mgr
Zakład Biotechnologii Medycznej
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
mateusz.jez@uj.edu.pl
31.
Joachimiak Andrzej, prof. dr hab.
Zakład Cytologii i Embriologii Roślin
Instytut Botaniki
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ

ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
tel. 012 664 53 43

a.joachimiak@uj.edu.pl
32.
Józkowicz Alicja, prof. dr hab.
Zakład Biotechnologii Medycznej
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
tel. 012 664 64 11

alicja.jozkowicz@uj.edu.pl
33.
Kachamakova-Trojanowska Neli, dr
Zakład Biotechnologii Medycznej
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
tel. 012 664 54 86

neli.kachamakova-trojanowska@uj.edu.pl
34.
Kilarski Wincenty, prof. dr hab.
Zakład Biologii i Obrazowania Komórki, Instytut Zoologii
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ

ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
tel. 012 664 53 36

wincenty.kilarski@uj.edu.pl
35.
Kołaczkowska Elżbieta, dr hab.
Zakład Immunologii Ewolucyjnej
Instytut Zoologii
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ

ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
tel. 012 664 50 68

ela.kolaczkowska@uj.edu.pl
36.
Konieczny Robert, dr hab.
Zakład Cytologii i Embriologii Roślin
Instytut Botaniki
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ

ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków
tel. 012 663 17 70

robert.konieczny@uj.edu.pl
37.
Korohoda Włodzimierz, prof. dr hab.
Zakład Biologii Komórki
Wydział Biochemii, Biofizyki

i Biotechnologii UJ
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
38.
Kozakowska Magdalena, dr
Zakład Biotechnologii Medycznej
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
tel. 012 664 63 98

m.kozakowska@uj.edu.pl
39.
Kozłowska Kamila
Zakład Biochemii Glikokoniugatów
Katedra Fizjologii Zwierząt
Instytut Zoologii
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ

ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
kam.kozlowska93@gmail.com
40.
Krzeszowiec-Jeleń Weronika, dr
Zakład Biotechnologii Roślin Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
tel. 012 664 64 10

weronika.krzeszowiec@uj.edu.pl
41.
Kusienicka Anna, mgr
Zakład Biotechnologii Medycznej
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
anna.jagiello@uj.edu.pl
42.
Kuta Elżbieta, prof. dr hab.
Zakład Cytologii i Embriologii Roślin
Instytut Botaniki
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ

ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
tel. 012 664 53 43

elzbieta.kuta@uj.edu.pl
43.
Libik-Konieczny Marta, dr
Polska Akademia Nauk Instytut Fizjologii Roślin

ul. Niezapominajek, 21 30-239 Kraków
tel. 012 425 18 33

libik@ifr-pan.krakow.pl
44.
Link-Lenczowski Paweł, dr
Zakład Fizjologii Medycznej
Wydział Nauk o Zdrowiu

Collegium Medicum
Uniwersytet Jagielloński
45.
Litwin Jan, prof. dr hab.
Katedra Histologii
Wydział Lekarski UJ

ul. M. Kopernika 7, 31-034 Kraków
tel. 012 422 70 27

j.a.litwin@uj.edu.pl
46.
Lityńska Anna, prof. dr hab.
Zakład Biochemii Glikokoniugatów
Instytut Zoologii
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ

ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
tel. 012 664 64 65

anna.litynska@uj.edu.pl
47.
Łączna Eliza, mgr
Zakład Biologii Komórki
Wydział Biochemii, Biofizyki

i Biotechnologii
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
48.
Łoboda Agnieszka, dr
Zakład Biotechnologii Medycznej
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
tel. 012 664 64 12

agnieszka.loboda@uj.edu.pl
49.
Madeja Zbigniew, prof. dr hab.
Zakład Biologii Komórki
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
tel. 012 664 61 40

z.madeja@uj.edu.pl
50.
Mazur Agnieszka, dr
Zakład Ergonomii i Fizjologii

Wysiłku Fizycznego
Wydział Nauk o Zdrowiu UJ
51.
Mazur Lidia, dr hab.
Zakład Hematologii Eksperymentalnej
Instytut Zoologii
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ

ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
tel. 012 664 52 37

lidia.mazur@uj.edu.pl
52.
Michalik Anna, dr
Zakład Biologii Rozwoju i Morfologii Bezkręgowców, Instytut Zoologii
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ

ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
tel. 012 664 59 75

a.michalik@uj.edu.pl
53.
Michalik Marta, dr hab.
Zakład Biologii Komórki
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
tel. 012 664 61 40

marta.michalik@uj.edu.pl
54.
Miękus Katarzyna, dr
Zakład Transplantologii
Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologii
Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii
Wydział Lekarski UJ

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
tel. 012 658 20 11

katarzyna.miekus@uj.edu.pl
55.
Nowak Witold, mgr
Zakład Biotechnologii Medycznej
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
tel. 012 664 63 98

witold.nowak@uj.edu.pl
56.
Opydo-Chanek Małgorzata, dr
Zakład Hematologii Eksperymentalnej
Instytut Zoologii
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ

ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
tel. 012 664 52 29

malgorzata.opydo-chanek@uj.edu.pl
57.
Osyczka Maria Anna, dr hab.
Zakład Biologii i Obrazowania Komórki
Instytut Zoologii
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ

ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
tel. 012 664 53 42

anna.osyczka@uj.edu.pl
58.
Paw Milena, mgr
Zakład Biologii Komórki
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
milu.kosinska@uj.edu.pl
59.
Piwowarczyk-Szpak Katarzyna, dr
Zakład Biologii Komórki
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
tel. 012 664 61 83

katarzyna.szpak@uj.edu.pl
60.
Płytycz Barbara, prof. dr hab.
Zakład Immunologii Ewolucyjnej
Instytut Zoologii
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ

ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
tel. 012 664 50 68

barbara.plytycz@uj.edu.pl
61.
Pocheć Ewa, dr
Zakład Biochemii Glikokoniugatów
Instytut Zoologii
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ

ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
tel. 012 664 64 67

ewa.pochec@uj.edu.pl
62.
Przybyło Małgorzata, dr hab.
Zakład Biochemii Glikokoniugatów
Instytut Zoologii
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ

ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
tel. 012 664 64 65

malgorzata.przybylo@uj.edu.pl
63.
Rak Monika, dr
Zakład Biologii Komórki
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
tel. 012 664 61 83

monika.rak@uj.edu.pl
64.
Ryszawy Damian, dr
Zakład Biologii Komórki
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
tel. 012 664 61 47

damian.ryszawy@uj.edu.pl
65.
Skrzypek Klaudia, dr
Zakład Biotechnologii Medycznej
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
tel. 012 664 63 98

klaudia.skrzypek@uj.edu.pl
66.
Sroka Jolanta, dr hab.
Zakład Biologii Komórki
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
tel. 012 664 61 40

jolanta.sroka@uj.edu.pl
67.
Stojak Marta, dr
Zakład Hematologii Eksperymentalnej
Instytut Zoologii
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ

ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
marta.stojak@uj.edu.pl
68.
Surman Magdalena, mgr
Zakład Biochemii Glikokoniugatów
Katedra Fizjologii Zwierząt
Instytut Zoologii
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ

ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
magdalena.surman@doctoral.uj.edu.pl
69.
Szade Agata, mgr
Zakład Biotechnologii Medycznej
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
tel. 012 664 63 98

agata.szade@uj.edu.pl
70.
Szade Krzysztof, mgr
Zakład Biotechnologii Medycznej
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
tel. 012 664 63 98

krzysztof.szade@uj.edu.pl
71.
Szwed Sabina, mgr
Zakład Biochemii Glikokoniugatów
Katedra Fizjologii Zwierząt
Instytut Zoologii
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ

ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
sabina.szwed@doctoral.uj.edu.pl
72.
Ścisłowska-Czarnecka Anna, dr
Akademia Wychowania Fizycznego

Al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków
scis@poczta.onet.pl
73.
Tomczyk Mateusz, mgr
Zakład Biotechnologii Medycznej
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
tel. 012 664 63 98 m.tomczyk@uj.edu.pl
74.
Tworzydło Wacław, dr
Zakład Biologii Rozwoju i Morfologii Bezkręgowców, Instytut Zoologii
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ

ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
tel. 012 664 59 81

w.tworzydlo@uj.edu.pl
75.
Tylko Grzegorz, dr hab.
Zakład Biologii i Obrazowania Komórki
Instytut Zoologii
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ

ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
tel. 012 664 53 40

grzegorz.tylko@uj.edu.pl
76.
Wnuk Dawid, mgr
Zakład Biologii Komórki
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
dawid.wnuk@doctoral.uj.edu.pl
77.
Woźnicka Olga, dr inż.
Zakład Biologii i Obrazowania Komórki
Instytut Zoologii
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ

ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
tel. 012 664 64 72

olga.woznicka@uj.edu.pl
78.
Ząbczyńska Marta, mgr
Zakład Biochemii Glikokoniugatów
Instytut Zoologii
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ

ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
marta.zabczynska@uj.edu.pl
79.
Zieliński Tomasz
Zakład Biologii i Obrazowania Komórki
Instytut Zoologii
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ

ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
tomo.zielinski@student.uj.edu.pl
80.
Zuba-Surma Ewa, dr hab.
Zakład Biologii Komórki
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
tel. 012 664 61 40

ewa.zuba-surma@uj.edu.pl
81.
Żelazowska Monika, dr
Zakład Biologii Rozwoju i Morfologii Bezkręgowców
Instytut Zoologii
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ

ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
tel. 012 664 50 91

monika.zelazowska@uj.edu.pl