« powrót do strony głównej
Nagrody PTBK za prezentacje konferencyjne

Nagroda PTBK za najlepszą prezentację ustną wygłoszoną podczas II Ogólnopolskiego Zjazdu Biochemii i Biologii KomórkiNagroda PTBK za najlepszy poster prezentowany podczas II Ogólnopolskiego Zjazdu Biochemii i Biologii KomórkiWyróżnienie PTBK za poster prezentowany podczas II Ogólnopolskiego Zjazdu Biochemii i Biologii KomórkiWyróżnienie PTBK za poster prezentowany podczas II Ogólnopolskiego Zjazdu Biochemii i Biologii KomórkiNagroda PTBK za najlepsze prezentacje młodych uczestników Kongresu Biochemii i Biologii Komórki


XLIII Kongres Polskiego Towarzystwa Biochemicznego i X Konferencji Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki, 7-11 września 2008, OlsztynLista Laureatów:

  • - Ilona Kalaszczyńska za pracę zatytułowaną "Cyclin A function in the mouse",
  • - Łukasz Majewski za pracę zatytułowaną "Nuclear localization of myosin VI in secretory PC12",
  • - Daniel Kierzkowski za pracę zatytułowaną "Subcellular localization and visualization of in vivo intractions between actin izovariants in Arabidopsis thaliana leaf epidermal cells"