« powrót do strony głównej
Archiwum konferencji Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki

Archiwalne programy i ogłoszenia
 • Spring Meeting of British Society for Cell Biology 1966 – program (pdf)
 • International Symposium Motile Systems of Cells 1971 – program, (pdf)
 • International Symposium on Cell Motility 1978 – program, (pdf)
 • II Ogólnopolska Konferencja Biologii Komórki 1985 – program, (pdf)
 • III Ogólnopolska Konferencja Biologii Komórki 1988 – ogłoszenie, (pdf)
 • III Ogólnopolska Konferencja Biologii Komórki 1988 – streszczenie, (pdf)
 • IV Ogólnopolska Konferencja Biologii Komórki 1990 – program, (pdf)
 • V Ogólnopolska Konferencja Biologii Komórki 1993 – ogłoszenie, (pdf)
 • V Ogólnopolska Konferencja Biologii Komórki 1993 – program, (pdf)
 • VII Ogólnopolska Konferencja Biologii Komórki 1999 - ogłoszenie, (pdf)
 • VIII Ogólnopolska Konferencja Biologii Komórki 1999 – program, (pdf)
 • IX Ogólnopolska Konferencja Biologii Komórki 1999 – program, (pdf)
 • Sypozjum Ultrastruktura komórek i tkanek 1971 – program, (pdf)
 • Sympozjum Wspólnota świata roślinnego i zwierzęcego na poziomie komórkowym 1973 –  ogłoszenie, (pdf)
 • Sympozjum Wspólnota świata roślinnego i zwierzęcego na poziomie komórkowym 1973 – program, (pdf)
 • Konferencja Szkoleniowa Błony biologiczne i transport przez błony 1974 – program, (pdf)
 • Konferencja Szkoleniowa Cykl Komórkowy 1976 – program, (pdf)
 • Konferencja Szkoleniowa Komórkowe Podstawy Reakcji Immunologicznych 1975 – program, (pdf)
 • Konferencja Szkoleniowa Ultrastruktura i mechanizmy wczesnych stadiów rozwojowych ssaków 1977 – program, (pdf)
 • Konferencja Szkoleniowa Hodowla komórek i tkanek 1978 – program, (pdf)
 • Konferencja Szkoleniowa Receptory komórkowe 1979 – program, (pdf)
 • Konferencja Szkoleniowa Struktura chromatyny i replikacja DNA 1980 – program, (pdf)
 • Konferencja Szkoleniowa Mięśnie gładkie 1980 – program, (pdf)