Sprawozdania Zarządu

 • Walne Zgromadzenie 16 wrzesnia 2005 (pdf)
 • Zebranie Zarządu 19 listopada 2005, protokół (pdf)
 • Walne Zgromadzenie 26 wrzesnia 2006 (pdf)
 • Zbranie Zarządu 23 czerwca 2007, protokół (pdf)
 • Zebranie Zarządu 17 listopada 2007, protokół (pdf)
 • Posiedzenie konstytucyjne 2008, protokół (pdf)
 • Zebranie Zarządu 15 marca 2008, protokół (pdf)
 • Zebranie Zarządu 21 czerwca 2008, protokół (pdf)
 • Walne Zgromadzenie 8 wrzesnia 2008 (pdf)
 • Zebranie Zarządu 22 listopada 2008, protokół (pdf)
 • Posiedzenie Konstytucyjne 2009, protokół (pdf)
 • Zebranie Zarządu 21 marca 2009, protokół (pdf)
 • Zebranie Zarządu 20 czerwca 2009, protokół (pdf)
 • Zebranie Zarządu 14 listopada 2009, protokół (pdf)
 • Zebranie Zarządu 20 marca 2010, protokół (pdf)
 • Zebranie Zarządu 19 czerwca 2010, protokół (pdf)
 • Zebranie Zarządu 19 listopada 2010, protokół (pdf)
 • Zebranie Zarządu 19 marca 2011, protokół (pdf)
 • Zebranie Zarządu 1 lipca 2011, protokół (pdf)