Prof. dr hab. Wincenty Michał Kilarski

Prof. dr hab. Wincenty Michał Kilarski

Prof. dr hab. Wincenty Michał Kilarski jest twórcą szkoły badań ultrastruktury komórek. Specjalizując się w dziedzinie biologii komórki odbył liczne długoterminowe staże naukowe, między innymi w USA, w słynnej szkole „ojca” mikroskopii elektronowej K.R. Portera na Uniwersytecie Harvarda oraz w Instytucie Kaspara Wistara; w Szwecji, w Instytucie Anatomii i Neurologii Uniwersytetu Umea oraz w Zakładzie Anatomii Uniwersytetu w Uppsali, a także w Szwajcarii, w Zakładzie Anatomii na Uniwersytecie w Zurychu. Całe życie związany jest jednak z Instytutem Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w którym utworzył Zakład Cytologii i Histologii oraz Pracownię Mikroskopii Elektronowej i Analityczną Pracownię Mikroskopii Skaningowej.

Prof. W. Kilarski jest autorem 165 publikacji naukowych, 4 książek (w tym 2 wspólnych z A. Jasińskim) i obszernej monografii na temat struktury naczyń włosowatych. Wyszkolił liczne grono magistrów, 15 doktorów i dwóch docentów. Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne został odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a za pracę dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – „Laurem Jagiellońskim”. Ponadto otrzymał liczne nagrody ministerialne i rektorskie za osiągnięcia w dziedzinie nauki. Jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk i członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności. Pełnił funkcję sekretarza następnie dyrektora Wydziału Przyrodniczego PAU. Był przewodniczącym Komitetu Biologii Komórki PAN, przewodniczącym Komisji Mikroskopii Elektronowej PAN, wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Stereologicznego, przewodniczącym Rady Naukowej Zakładu Biologii Wód i wiceprzewodniczącym Rady naukowej Instytutu Ochrony Przyrody. W roku 1993 był inicjatorem i współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki, którego prezesem był przez dwie kadencje (1993-1999).

 

Wybrane publikacje

1. Kilarski W., 1967: The fine structure of striated muscles in Teleost. Z.Zellforsch. 79: 562-580.

2. Kilarski W., Jasiński A., 1970: The formation of the multivesicular bodies from the nuclear envelope. J. Cell Biol., 45: 205-211.

3. Kilarski W., 1973: Cytomorphometry of sarcoplasmic reticulum in extrinsic eye muscles of tench (Tinca tinca L.). Z. Zellforsch. 136,535-544.

4. Kilarski W., Iwasaki Y., Porter K. R., Koprowski H., 1976: High voltage electron microscopy of human brain cells infected with Vaccinia and Parainfluenzia 1 viruses. J. de Microscopie et de Biologie Cellulaire, 25: 81-86.

5. Lange R.H., Grodziński Z. Kilarski W., 1982: Yolk-platalet crystals in three ancient bony fishes: Polypterus bichir (Polypteri), Amia calva L., and Lepisosteus osseus (L.) (Holostei). Cell Tiss. Res. 222: 159-165.