Prof. dr hab. Stanisław Przestalski

Prof. dr hab. Stanisław Przestalski

Prof. dr hab. Stanisław Przestalski jest uznanym autorytetem w dziedzinie biofizyki i agrofizyki. Jest twórcą liczącej się szkoły naukowej fizyki błon biologicznych oraz inicjatorem i propagatorem nauczania fizyki, biofizyki i agrofizyki. Jest autorem cenionych i wielokrotnie wznawianych podręczników „Fizyka z elementami biofizyki i agrofizyki” oraz „Elementy fizyki, biofizyki i agrofizyki”.

Profesor S. Przestalski zorganizował od podstaw Katedrę Fizyki i Biofizyki Akademii Rolniczej we Wrocławiu, którą kierował od roku 1952, a od roku 2001 jest Doktorem Honoris Causa macierzystej Uczelni. Wypromował 15 doktorów, spośród których 11 uzyskało stopnie naukowe doktora habilitowanego, a część z nich tytuł profesora i kontynuuje badania w macierzystej jednostce lub w innych ośrodkach akademickich w Polsce. Prof. S. Przestalski jest autorem lub współautorem blisko 400 pozycji naukowych, w tym ponad 160 oryginalnych prac badawczych. Jego prace były prezentowane na licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach, sympozjach i kongresach, często w formie referatów plenarnych, a też w cyklach wykładów w Niemczech, Włoszech i Anglii.

Prof. S. Przestalski jest członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności. Jest członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych oraz przewodniczącym Komisji Biologii Molekularnej i Biotechnologii przy Wrocławskim Oddziale Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem honorowym Komitetów Cytobiologii PAN i Agrofizyki PAN oraz Polskiego Towarzystwa Biofizycznego. Został odznaczony m. in.Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1997) i medalem „W Służbie Społeczeństwu i Nauce” przyznanym przez Senat Uniwersytetu Łódzkiego (2004). Prof. S. Przestalski należy do grona członków-założycieli Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki i pracuje w Zarządzie Głównym PTBK.

 

Wybrane publikacje

1. Przestalski S., Kargol M., 1971. Graviosmotic flow through membrane systems. Studia Biophysica 34:7 – 14

2. Przestalski S., Hładyszowski J., Kuczera J., Różyczka-Roszak B., Trela Z., Chojnicki H., Witek S., Fisicaro E., 1996. Interaction between model membranes and a new class of surfactants with antioxidant function. Biophys. J. 70: 2203 – 2211

3. Przestalski S., Kleszczyńska H., Trela Z., Spiak Z., Zamarajewa M., Glazyrina N., Gagelnas A., 2000. Direct or indirect influence of triphenyl-lead on activity of Na+/K+ -ATPase. Appl. Organometal. Chem. 14: 432 – 437

4. Przestalski S., Hładyszowski J., 2003. Siły w żywej komórce. KOSMOS, 52: 137 – 148

5. Gabrielka J., Soczyńska-Kordala M., Hładyszowski J., Żyłka R., Miśkiewicz J., Przestalski S., 2006. Antioxidative effect of quercetin and its equimolar mixtures with phenyltin compounds on liposome membranes. J. Agr. Food. Chem. 54: 7735 – 7746.