Oddział Wrocławski

ZARZĄD ODDZIAŁU WROCŁAWSKIEGO PTBK:

Lp
Imię i nazwisko
Funkcja
Adres
1
Ryszard RZEPECKI
dr hab.
Prezes Oddziału
Pracownia Białek Jądrowych
Wydział Biotechnologii Molekularnej Uniwersytet Wrocławski
ul.Przybyszewskiego 63-77
51-148 Wrocław
tel. (71) 3756-308, fax: (71) 3756-234
2
Dariusz RAKUS
dr hab.
Vice-Prezes Oddziału
Zakład Fizjologii Zwierząt
Uniwersytet Wrocławski
pl. Uniwersytecki 150-137, Wrocław
tel. (71) 375 95 39
3
Dorota RZEPECKA
mgr
Skarbnik
4
Magdalena ZAREMBA-CZOGALLA
dr
Sekretarz
Pracownia Białek Jądrowych
Wydział Biotechnologii Molekularnej Uniwersytet Wrocławski
ul.Przybyszewskiego 63-77
51-148 Wrocław
tel. (71) 3756-308, fax: (71) 3756-234
KOMISJA REWIZYJNA
2
Bożena SIMICZYJEW
dr
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Zoologiczny, Zakład Zoologii Ogólnej
tel. (71) 375 40 47
3
Małgorzata Daczewska
dr
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Zoologiczny, Zakład Zoologii Ogólnej
tel. (71) 375 40 23