Oddział Warszawski

ZARZĄD ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO PTBK:
Lp.
Imię i nazwisko
Funkcja

Adres

1
Jerzy MORACZEWSKI
prof. dr hab.
prezes
Zakład Cytologii
Uniwersytet Warszawski

ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa
tel. (22) 55 42 201
2
Anna WASIK
dr hab.
Vice-Prezes Oddziału
Zakład Biologii Komórki
Instytut Biologii Doświadczalnej
im. M. Nenckiego
ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa
tel. (22) 58 92 227
3
Olga OLSZOWSKA
prof. dr hab.
Skarbnik
Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Akademia Medyczna
Farmaceutycznej, ul. Banacha 1
02-097 Warszawa
tel./ fax.: (22) 57 20 984div>

4
Agnieszka STRZELECKA-KILISZEK
dr
Sekretarz
Pracownia Biochemii Lipidów, Zakład Biochemii, Instytut Biologii Doświadczalnej
im. M. Nenckiego
ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa
tel. (22) 58 92 276,
KOMISJA REWIZYJNA
1
Stefan RADZIKOWSKI
prof. dr hab.
Zakład Zoologii
Uniwersytet Warszawski
ul. Banacha 2, Warszawa
tel. (22) 82 24 628
2
MOSKALEWSKI Stanisław
prof. dr hab.
Akademia Medyczna
Zakład Histologii i Embriologii
ul. Chałubińskiego 5
02-004 Warszawa
tel. (22) 628-10-41 w 87
3
MOSTOWSKA Agnieszka
prof. dr hab.
Uniwersytet Warszawski,
Zakład Anatomii i Cytologii Roślin,
ul. Miecznikowa 1
02-096 Warszawa
tel. (22) 55 42 109