Oddział Szczeciński

ZARZĄD SZCZECIŃSKIEGO ODDZIAŁU PTBK:

Lp.
Imię i nazwisko
Funkcja
Adres
1
Lidia Kołodziejczyk
dr hab. n. med.
Przewodnicząca
Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Medycznej PUM, 70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72
2
Małgorzata Piasecka
dr hab. n. med.
Zastępca Przewodniczącej
Samodzielna Pracownia Histologii i Biologii Rozwoju PUM, 71-210 Szczecin, Żołnierska 48
3
Dariusz Gączarzewicz
dr n. zoot.
Sekretarz
Katedra Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska ZUT, 71-466 Szczecin, ul. Doktora Judyma 6
4
Agnieszka Brodowska
dr hab. n. med.
Skarbnik
Klinika Ginekologii i Uroginekologii PUM; 71-010 Police, ul. Siedlecka 2
Członkowie Komisji Rewizyjnej
Prof. dr hab. Maria Laszczyńska
Dr hab. Bogdan Lasota
Dr hab. Barbara Błaszczyk