Oddział Poznański

ZARZĄD ODDZIAŁU POZNAŃSKIEGO PTBK:

Lp.
Imię i nazwisko
Funkcja
Adres
1.
Maria WOŁUŃ-CHOLEWA
dr n. biol.
Przewodniczący
Katedra i Zakład Biologii Komórki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
1.
Błażej RUBIŚ
dr n. biol.
Vice Przewodniczący
Katedra i Zakład Biologii Komórki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
1.
Anna SZCZERBA
dr n. biol.
Sekretarz
Katedra i Zakład Biologii Komórki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu