Oddział Łódzki

ZARZĄD ODDZIAŁU ŁÓDZKIEGO PTBK:

Lp.
Imię i nazwisko
Funkcja
Adres
1.
Andrzej K. KONONOWICZ
prof. dr hab.
Prezes Oddziału
Katedra Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej i Biotechnologii Roślin, Uniwersytet Łódzki
ul. Banacha 12/16,
90-237 Łódź
tel. (42) 653-44-25

2.
Beata OLAS
prof. nadzw. dr hab.
Vice-Prezes Oddziału
Zakład Biochemii Medycznej
Uniwersytet Łódzki
ul. Banacha 12/16
90-237 Łódź
3.
Magdalena GLIŃSKA
dr
Skarbnik
4.
Violetta K. MACIOSZEK
dr
Sekretarz
KOMISJA REWIZYJNA
3.
Mirosław GODLEWSKI
prof. nadzw. UŁ dr hab.
Przewodniczący
Zakład Morfogenezy Roślin
Katedra Cytologii i Cytochemii Roślin
Uniwersytet Łódzki
ul. Banacha 12/16
90-237 Łódź
tel. (42) 635-44-27
2.
Hieronim BARTEL
prof. dr hab. n. med.
Zakład Histologii i Ultrastruktury Tkanek
Uniwerstytet Medyczny w Łodzi
ul. Żeligowskiego 7/9
90-643 Łódź
tel. (42) 639-33-20
3.
Katarzyna WOŹNIAK
prof. nadzw. UŁ
Uniwersytet Łódzki Katedra Genetyki Molekularnej
ul. Banacha 12/16
90-237 Łódź
ul. Banacha 12/16
90-237 Łódź