Oddział Krakowski

ZARZĄD ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO PTBK 2015 – 2017
Funkcja
imię i nazwisko, tytuł
adres
kontakt
Prezes
Anna Maria Osyczka, dr hab.
Zakład Biologii i Obrazowania Komórki,
Instytut Zoologii, Uniwersytet Jagiellońskiul. Gronostajowa 9/2.20, 30-387 Kraków

tel. 012 664 53 42

a.m.osyczka@uj.edu.pl

Zastępca Prezesa
Grzegorz Tylko, dr hab.
Zakład Biologii i Obrazowania Komórki,
Instytut Zoologii, Uniwersytet Jagiellońskiul. Gronostajowa 9/2.20, 30-387 Kraków

tel. 012 664 53 40

grzegorz.tylko@uj.edu.pl

Skarbnik
Agnieszka Jaźwa, dr
Zakład Biotechnologii Medycznej,
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Uniwersytet Jagiellońskiul. Gronostajowa 7/3.0.34, 30-387 Kraków

tel. 012 664 64 12

agnieszka.jazwa@uj.edu.pl

Sekretarz
Marcelina Janik, dr
Zakład Biochemii Glikokoniugatów
Katedra Fizjologii Zwierząt
Instytut Zoologii
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków

tel. 012 664 64 67

marcelina.janik@uj.edu.pl
ptbk-krakow@uj.edu.pl

KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO PTBK 2015 – 2017
imię i nazwisko, tytuł
adres
kontakt
Marta Michalik, dr hab.
Zakład Biologii Komórki,
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii,
Uniwersytet Jagielloński
marta.michalik@uj.edu.pl
Jolanta Sroka, dr hab.
Zakład Biologii Komórki,
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii,
Uniwersytet Jagielloński
jolanta.sroka@uj.edu.pl
Jolanta Górska-Andrzejak, dr
Zakład Biologii i Obrazowania Komórki
Instytut Zoologii
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ

tel. 012 664 53 40

j.gorska-andrzejak@uj.edu.pl