Nagrody PTBK

Nagroda PTBK za najlepszą prezentację ustną wygłoszoną podczas II Ogólnopolskiego Zjazdu Biochemii i Biologii Komórki


Nagroda PTBK za najlepszy poster prezentowany podczas II Ogólnopolskiego Zjazdu Biochemii i Biologii Komórki


Wyróżnienie PTBK za poster prezentowany podczas II Ogólnopolskiego Zjazdu Biochemii i Biologii Komórki


Wyróżnienie PTBK za poster prezentowany podczas II Ogólnopolskiego Zjazdu Biochemii i Biologii Komórki


Nagroda PTBK za najlepsze prezentacje młodych uczestników Kongresu Biochemii i Biologii Komórki

XLIII Kongres Polskiego Towarzystwa Biochemicznego i X Konferencji Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki, 7-11 września 2008, Olsztyn

Lista Laureatów:

  • – Ilona Kalaszczyńska za pracę zatytułowaną „Cyclin A function in the mouse”,
  • – Łukasz Majewski za pracę zatytułowaną „Nuclear localization of myosin VI in secretory PC12”,
  • – Daniel Kierzkowski za pracę zatytułowaną „Subcellular localization and visualization of in vivo intractions between actin izovariants in Arabidopsis thaliana leaf epidermal cells”