Nagroda im. Wacława Mayzla

Roche PolskaSponsorem nagrody im. Wacława Mayzla przyznawanej corocznie przez Polskie Towarzystwo Biologii Komórki jest firma Roche Diagnostics Polska.


Laureaci Nagrody im. Wacława Mayzla za najlepszy artykuł opublikowany w Postępach Biologii Komórki w roku 2012: mgr Anna Kazienko, dr hab. Małgorzata Piasecka, dr Anna Rymaszewska, dr Dariusz Gączarzewicz, prof. dr hab. Rafał Kurzawa, dr Monika Frączek, prof. dr hab. Maciej Kurpisz, prof. dr hab. Maria Leszczyńska za artykuł „Molekularne markery niepłodności męskiej: zmiany polimorficzne genów białek chromatyny plemnika” oraz „Molekularne markery niepłodności męskiej: zaburzenia transkrypcji i translacji protamin chromatyny plemnika”. Postępy Biologii Komórki 2012; 39: 345-393.

Poprzedni laureaci:

Laureaci Nagrody im. Wacława Mayzla za najlepszy artykuł opublikowany w Postępach Biologii Komórki w roku 2011:
mgr Łukasz Pijanowski, dr hab. Elżbieta Kołaczkowska, dr hab. Magdalena Chadzińska za artykuł „NET, czyli zewnątrzkomórkowe sieci uwalniane przez neutrofile jako nowy sposób walki z patogenami”. Postępy Biologii Komórki 2011; 38: 619-645.

Laureaci Nagrody im. Wacława Mayzla za najlepszy artykuł opublikowany w Postępach Biologii Komórki w roku 2010: dr Ewelina Synowiec, mgr Anna Merecz, dr hab. Renata Krupa, dr hab. Katarzyna Woźniak za artykuł „Polimorfizm genów naprawy dwuniciowych pęknięć DNA w raku piersi”. Postępy Biologii Komórki 2010; 37: 433-448.

Laureatka Nagrody im. Wacława Mayzla za najlepszy artykuł opublikowany w Postępach Biologii Komórki w roku 2009: dr Krystyna Rybka za artykuł „Tiling i fox-hunting: nowe metody analizy funkcjonalnej genów”. Postępy Biologii Komórki 2009; 36: 539-554.

Laureatka Nagrody im. Wacława Mayzla za najlepszy artykuł opublikowany w Postępach Biologii Komórki w roku 2008: dr hab. Urszula Kralisz za artykuł „Oddziaływanie płytek krwi z komórkami śródbłonka w stanach zapalnych. Część I i II”. Postępy Biologii Komórki 2008; 35: 45-78.

Laureaci Nagrody im. Wacława Mayzla za najlepszy artykuł opublikowany w Postępach Biologii Komórki w roku 2007: mgr Michalina Maruniewicz, prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek za artykuł „Pochodzenie i ewolucja śmierci komórki”. Postępy Biologii Komórki 2007; 34: 599-634.

Regulamin nagrody im. Wacława Mayzla: »»»