Informacje o składkach

Pełna składka członkowska wynosi 30 zł rocznie.

Opłaty należy wnosić do:
Bank PEKAO S.A. Oddział Kraków, ul. Czysta 21, 31-121 Kraków,
numer konta: 81 1240 4559 1111 0000 5419 7376

Koszt przelewu ponosi wpłacający.