Informacje o konferencjach

10th Anniversary International Conference of Contemporary Oncology

Wydarzenie to od dekady jest wyjątkowym spotkaniem uznanych specjalistów, na co dzień prowadzących unikalne badania w dziedzinie onkologii.

Członkami Komitetu Naukowego spotkania są: Jacek Fiuth, Salem Chouaib, Bożena Kamińska-Kaczmarek, Lidia Gil, Claudine Kieda, Piotr Czaplewski, Mirosław Kiedrowski, Jacek Mackiewicz, Jacek Jassem, Maciej Krzakowski, Piotr Rutkowski, Andrzej Marszałek, Waldemar Priebe, Andrzej Mackiewicz.

Na konferencję zapraszamy 21-23 marca 2018 r. do Poznania.

Zachęcamy do zapoznania się z zagadnieniami programu!

1. Interakcje między pacjentem a nowotworem
a. immunologia i biologia nowotworów,
b. genetyka nowotworów

2. Immunoterapia nowotworów i terapie skojarzone (chemioterapia, radioterapia, trapie ukierunkowane)
a. czerniak

b. rak płuca
c. rak nerki
d. rak jelita grubego
e. rak pęcherza moczowego
f. nowotwory hematologiczne jako modelowe

3. Problemy z opornością na immunoterapię i jej przełamywanie

4. Terapie ukierunkowane nowotworów

a. nowe cele terapeutyczne (badania genomowe)
b. terapie ukierunkowane na różne cele molekularne
c. oporność na terapię ukierunkowaną

5. Terapie ukierunkowane na mikrośrodowisko guza

a. przełamanie immunosupresji lokalnej
b. technologie dostarczania leków (substancji aktywnych) do mikrośrodowiska

6. Biomarkery

a. immunologiczne
b. molekularne
c. biopsja płynna
d. markery tkankowe

7. Biologia komórki nowotworowej


Strona konferencji: https://www.termedia.pl/Konferencje?Intro&e=758&p=4692