Informacje o konferencjach

3rd World Congress on Electroporation and Pulsed Electric Fields
(Toulouse, France, September 3 –6, 2019)

The 3rd World Congress on Electroporation and Pulsed Electric Fields in Biology, Medicine, and Food & Environmental Technologies, will be held in Toulouse, France, September 3 –6. Toulouse is the 4thlargest city in France and the metropolitan leader in Occitaniawith privileged natural surroundings. Toulouse is the European leader in aeronautic & space industries and in France in biotechnologies, microbiology, life science, and technologies sector. The meeting will be held at the Centre de CongrèsPierre Baudis, which is located in the centre of the city and is walking distance to the Capitole, the emblematic city hall of Toulouse, where we will have a Reception on Tuesday, September 3. The meeting is scheduled for four full working days spanning Tuesday to Friday. On Monday, September 2, the registration desk will open in the afternoon and in the evening the Opening Reception will be held in the conference centre. In addition, on Monday afternoon, meeting rooms will be made available to accommodate the workshops (e.g. the BioelectricsConsortium). The Gala Dinner will be held on Thursday, September 5.

The 3rd World congress will bring together people from different disciplines possessing diverse expertise, who are involved in a basic research or are developing applications based on the use of pulsed electric field. It will highlight the most relevant areas of research and development in the field of novel and emerging applications. The 4thInternational Bio and Food ElectrotechnologiesConference & the 16thInternational BioelectricsConsortium Symposium will be organized as joint events of the 3rdWorld Congress on Electroporation.

The scientific program includes 11 plenary talks:

 • Ismail Gogenur, KøbenhavnsUniversitet, Denmark –Electroporation as immunological prehabilitationbefore colorectal cancer surgery;
 • NirGrossman, Imperial College London & MIT Media Lab, USA –Non invasive deep brain stimulation via temporally interfering electric fields;
 • Jürgen F. Kolb, Leibniz Institute for Plasma Science and Technology, Germany –title to be announced;
 • Olga Martin Belloso, University of Lleida, Spain –Development of innovative technologies (pulsed electric field, pulsed lighting, combined) for safe and healthy food products;
 • Eric Mazur, Harvard University, USA –Laser-activated porationand cargo delivery;
 • LluisM. Mir, IGR, France –Electropulsation, a journey from electroporation to electropermeabilization;
 • Nikolai Lebovka, University of Kyiv, Ukraine –Electroporation of complex biological tissues;
 • Eric Robert, CNRS Orléans, France –Non thermal plasmas: newly-developed, multifaceted and complementary tool for cell permeabilization;
 • Stefan Töpfl, German Institute of Food Technologies, Germany –PEF use in potato products: scientific basis, technological development and product advantages;
 • AtulVerma, Southlake Regional Health Centre, Ontario, Canada –Electroporation for treatment of Atrial Fibrillation;
 • Philipp Wiggerman, StädtischesKlinikumBraunschweig, Germany –Minimal invasive tumour therapies: Current role and future concepts of Electroporation.

The 3rd Congress will be organized to facilitate interactions and discussions similar to the 1st and 2nd Congresses. The planning committee works to enhance opportunities for these discussions. In addition to the major topics (Basics, fundamental mechanisms and modelling of electroporation; Pulsed electric field technology, laboratory and large treatment capacities; Biomedical applications of electroporation; Food applications of electroporation; Electroporation in biotechnology, biorefineryand environmental applications; Other emerging technologies for biomedical, food and environmental applications (plasma, ultrasound, microwaves,..)), there are 16 special sessions being organised, for the list please see the website: https://wc2019.electroporation.net/special-sessions.

As with the 1st and 2nd World Congresses, we also encourage participation from our young researchers at the 3rd World Congress, and we will have a Young Investigator Competition. The Doreen J. PutrahCancer Research Foundation has kindly agreed to sponsor travel grants for both graduate students and post-doctoral researchers to attend the 3rd World Congress. The Foundation is interested in supporting young researchers working in the field of electroporation-related biomedical research, particularly, but not limited to, nanosecond pulsed electric fields, electrochemotherapy and irreversible electroporation. To apply for the award, please visit wc2019.electroporation.net/travel-grantand fill in the form.

The 3rd Congress offers the venue to meet again your colleagues, make new friends, and establish new collaborations. This is the meeting you want to attend if you are involved in research related to electroporation and pulsed electric fields. As with the 1stand 2nd Congress “we will all be there” at the 3rd. As we move towards September, many important dates are approaching. The abstract submission deadline has been extended to March 20th, after which the submission site will close. Don’t miss the opportunity to present your work.

Additional information is available on the website. Please visit: wc2019.electroporation.net


15th Warsaw International Medical Congress

15th Warsaw International Medical Congress to już piętnasta, jubileuszowa edycja międzynarodowej konferencji skierowanej do młodych naukowców – studentów, doktorantów oraz młodych lekarzy z całego świata – organizowanej przez Studenckie Towarzystwo Naukowe Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wydarzenie to ma przede wszystkim na celu umożliwienie dobrze rokującym, ambitnym, młodym ludziom prezentacji wyników swoich badań, zgłębienia wiedzy z zakresu nauk biomedycznych, nabycie nowych umiejętności praktycznych oraz szeroko pojętą promocję nauki. Ponadto jest to również forma doskonałej platformy do wymiany doświadczeń oraz szeroko rozumianego networkingu pomiędzy młodymi naukowcami u wrót branży biomedycznej a jej doświadczonymi, odnoszącymi sukcesy przedstawicielami. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat zawiązaliśmy także liczne umowy partnerskie z ponad 30 Kongresami z całego Świata, w tym m.in World Health Summit. Od lat swoją obecnością w roli wykładowców zaszczycają nas Światowej klasy uczeni z różnorodnych pól naukowych, będących najlepszymi specjalistami w swoich dziedzinach. Podczas dwóch ostatnich edycji mieliśmy zaszczyt gościć Laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie Medycyny – prof. Bert Sakmann, oraz w dziedzinie chemii – prof. Robert Lefkowitz. Ponadto podczas naszych Sesji Naukowych w skład Jury wchodzą najwybitniejsi specjaliści, będący uznanymi ekspertami w swoich dziedzinach – zarówno w kraju, jak i zagranicą. W tym roku mamy zaszczyt gościć w roli ekspertów, którzy wygłoszą wykłady m.in. Prof. Marta Kwiatkowska, Oxford University, Wielka Brytania; Dr Emilie Karafillakis, London School of Higiene and Tropical Medicine, Wielka Brytania; Dr Nadine Hachach­Haram, Proxime, Wielka Brytania; Prof. Piotr Janicki, Universityof Pennsylvania, USA.

Warsaw International Medical Congress jest zatem niepowtarzalną okazją do przedstawienia swojego dorobku naukowego przed doświadczonymi i cenionymi autorytetami świata nauki. Obecnie WIMC jest wydarzeniem znanym w środowisku młodych naukowców w całej Europie, a także zyskuje popularność na innych kontynentach. Podczas zeszłorocznej edycji Kongresu zgłoszonych została rekordowa ilość abstraktów prac oryginalnych – ponad 700 prac z 35 państw, w tym również tak odległych jak Chiny, Etiopia czy Kanada. Kontynuując tradycję wprowadzoną przed trzema laty – zwycięzcy wybranych sesji naukowych staną do konkursu podczas Sesji Plenarnej o Grand Prix WIMC. W ubiegłym roku zwycięzcy trzech pierwszych miejsc otrzymali nagrody rzeczowe oraz pieniężne a także możliwość odbycia stażów w Karolinska lnstitutet w Szwecji oraz w Universitatsklinikum MUnsterw Niemczech.

Strona konferencji: http://wimc.wum.edu.pl/


3rd Wroclaw Scientific Meetings

3rd Wroclaw Scientific Meetings is an event organized by the scientists from Faculty of Pharmacy with Division of Laboratory Diagnostics of Wroclaw Medical University. The conference is addressed to young researchers. It is a unique opportunity to present their work in the field of pharmacy, biology, medicine, toxicology, engineering, and technology. The third edition will take place on 1st-2nd March 2019 in Wroclaw, which is the historical capital of Silesia and Lower Silesia.

Honorary patronage:

 • Rector of Wroclaw Medical University
  Prof. dr hab. Marek Ziętek
 • Dean of the Faculty of Pharmacy with Division of Laboratory Diagnostics
  Prof. dr hab. Halina Grajeta
 • Polish Society of Cell Biology

Topics:

 • Basics, fundamental mechanisms and modelling of drug delivery
 • Pharmacokinetic studies
 • Biomedicine and bioengineering
 • Toxicological studies
 • Biotechnology, genetics and bioinformatics
 • Other emerging technologies for pharmaceutical, biomedical and biological sciences

Link to conference website: https://www.konferencje.umed.wroc.pl/3wsm/home/


10th Anniversary International Conference of Contemporary Oncology

Wydarzenie to od dekady jest wyjątkowym spotkaniem uznanych specjalistów, na co dzień prowadzących unikalne badania w dziedzinie onkologii.

Członkami Komitetu Naukowego spotkania są: Jacek Fiuth, Salem Chouaib, Bożena Kamińska-Kaczmarek, Lidia Gil, Claudine Kieda, Piotr Czaplewski, Mirosław Kiedrowski, Jacek Mackiewicz, Jacek Jassem, Maciej Krzakowski, Piotr Rutkowski, Andrzej Marszałek, Waldemar Priebe, Andrzej Mackiewicz.

Na konferencję zapraszamy 21-23 marca 2018 r. do Poznania.

Zachęcamy do zapoznania się z zagadnieniami programu!

1. Interakcje między pacjentem a nowotworem
a. immunologia i biologia nowotworów,
b. genetyka nowotworów

2. Immunoterapia nowotworów i terapie skojarzone (chemioterapia, radioterapia, trapie ukierunkowane)
a. czerniak

b. rak płuca
c. rak nerki
d. rak jelita grubego
e. rak pęcherza moczowego
f. nowotwory hematologiczne jako modelowe

3. Problemy z opornością na immunoterapię i jej przełamywanie

4. Terapie ukierunkowane nowotworów

a. nowe cele terapeutyczne (badania genomowe)
b. terapie ukierunkowane na różne cele molekularne
c. oporność na terapię ukierunkowaną

5. Terapie ukierunkowane na mikrośrodowisko guza

a. przełamanie immunosupresji lokalnej
b. technologie dostarczania leków (substancji aktywnych) do mikrośrodowiska

6. Biomarkery

a. immunologiczne
b. molekularne
c. biopsja płynna
d. markery tkankowe

7. Biologia komórki nowotworowej


Strona konferencji: https://www.termedia.pl/Konferencje?Intro&e=758&p=4692