Historia Towarzystwa


Komitet Założycielski Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki


Prof. dr hab. Szczepan Biliński
Prof. dr hab. Jan Doroszewski
Prof. dr hab. Janina Dobrzańska Kaczanowska
Prof. dr hab. Andrzej Grębecki
Prof. dr hab. Jerzy Kawiak
Prof. dr hab. Wincenty Kilarski
Prof. dr hab. Aleksander Koj
Prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda
Prof. dr hab. Leszek Kuźnicki
Prof. dr hab. Andrzej Myśliwski
Prof. dr hab. Maria Olszewska
Prof. dr hab. Kazimierz Ostrowski
Prof. dr hab. Zofia Osuchowska
Prof. dr hab. Stanisław Przestalski
Prof. dr hab. Lech Wojtczak

Rejestracją Towarzystwa zajęli się profesorowie: Wincenty Kilarski, Włodzimierz Korohoda i Szczepan Biliński. Status PTBK zatwierdzono 22.03.1991 r.

Skład Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki w kolejnych kadencjach:

 

1993-1996 1996-1999
Prezes – Prof. dr hab. Wincenty Kilarski
Wiceprezes – Prof. dr hab. Szczepan Biliński
Sekretarz – dr hab. Elżbieta Kuta
Skarbnik – dr hab. Katarzyna Turnau
Członkowie Zarządu:
Prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda
Prof. dr hab. Janina Kuczera
Prof. dr hab. Stanisław Przestalski
Prof. dr hab. Andrzej Tarkowski

1999-2002
Prezes – Prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda
Wiceprezes – Prof. dr hab. Tadeusz Cichocki
Sekretarz – dr hab. Katarzyna Turnau
Skarbnik – dr Wojciech Dąbroś
Członkowie Zarządu:
Prof. dr hab. Tadeusz Janas
Prof. dr hab. Jerzy Kawiak
Prof. dr hab. Stanisław Przestalski
Prof. dr hab. Aleksander Sikorski

2002-2005
Prezes – Prof. dr hab. Barbara Płytycz
Wiceprezes – Prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda
Sekretarz – dr Elżbieta Kołaczkowska
Skarbnik – dr Wojciech Dąbroś
Członkowie Zarządu:
Prof. dr hab. Jerzy Kawiak
Prof. dr hab. Stanisław Moskalewski
Prof. dr hab. Stanisław Przestalski
Prof. dr hab. Aleksander Sikorski
Prof. dr hab. Jerzy Warchoł

Od 2005-
Prezes – Prof. dr hab. Barbara Płytycz
Wiceprezes – Prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda
Sekretarz – mgr Anna Stankiewicz / dr Joanna Homa
Skarbnik – dr Małgorzata Przybyło
Członkowie Zarządu:
Prof. dr hab. Jerzy Kawiak
Prof. dr hab. Arkadiusz Kozubek
Prof. dr hab. Stanisław Moskalewski
Prof. dr hab. Stanisław Przestalski
Prof. dr hab. Aleksander Sikorski
Prof. dr hab. Jerzy Warchoł


Ogólnopolskie Konferencje Biologii Komórki
NR MIEJSCOWOŚĆ TERMIN ORGANIZATOR
I Kraków 22-23.09.1983 Prof. dr hab. Jan Zurzycki,
Prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda
II Warszawa 18-20.09.1985 Prof. dr hab. Leszek Kuźnicki
Prof. dr hab. Lech Wojtczak
III Łódź 4-5.07.1988 Prof. dr hab. Maria Joanna Olszewska
IV Poznań 19-21.09.1990 Prof. dr hab. Jerzy Warchoł
Prof. dr hab. Wincenty Kilarski
V Wrocław 2-4.07.1993 Prof. dr hab. Stanisław Przestalski
VI Lublin 12-14.09.1996 Prof. dr hab. Tadeusz Zawadzki
Prof. dr hab. Renata Śnieżko
Prof. dr hab. Edward Śpiewla
VII Kraków 9-11.09.1999 Prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda
VIII Wrocław 23-25.09.2002 Prof. dr hab. Stanisław Przestalski
IX Łódź 15-17.09.2005 Prof. dr hab. Janusz Maszewski
X Olsztyn 8-11.09.2008 Prof. dr hab. Jerzy Moraczewski
Konferencje szkoleniowe organizowane przez Polskie Towarzystwo Anatomiczne, Polskie Towarzystwo Histochemików i Cytochemików oraz redakcję Postępów Biologii Komórki w Warszawie w latach 1973-2000*.

 

Nr
Data
Temat wiodący
I
1973
Ultrastruktura i funkcja komórki
II
1974
Błony biologiczne i zjawiska transportu przez błony
III
1975
Komórkowe podstawy reakcji immunologicznych
IV
1976
Cykl komórkowy
V
1977
Ultrastruktura i mechanizmy wczesnych stadiów rozwoju ssaków
VI
1978
Tkanka łączna
VII
1979
Receptory komórkowe
VIII
1980
Struktura chromatyny i replikacja DNA
IX
1981
Mięśnie gładkie
X
1982
Cykl komórkowy i hybrydyzacja in situ
XI
1983
Synapsy nerwowe
XII
1984
Różnicowanie się komórek krwi
XIII
1985
Neuropeptydy
XIV
1986
Wczesne stadia rozwoju ssaków
XV
1987
Organizacja, struktura i ekspresja materiału genetycznego
XVI
1988
Spermatogeneza i plemniki
XVII
1989
Cytoszkielet
XVIII
1990
Metody cytohybrydyzacji w badaniach i diagnostyce
XIX
1991
Wybrane zagadnienia oogenezy
XX
1992
Zastosowanie metod biologii komórkowej i molekularnej w diagnostyce nowotworów
XXI
1993
Regulacja spermatogenezy
XXII
1994
Somatyczna embriogeneza i jej molekularno-genetyczne uwarunkowania u roślin
XXIII
1995
Postępy badań DNA
XXIV
1996
Mechanizmy regulacji ekspresji genów eukariotycznych
XXV
1997
Ultrastruktura i funkcja jądra komórkowego – wybrane zagadnienia
XXVI
1998
Neurodegeneracja
XXVII
1999
Starzenie się w aspekcie komórkowym
XXVIII
2000
Różnicowanie komórek Eukaryota
XXIX
2001
Transplantacja komórek
XXX
2002
Regulacja cyklu komórkowego
XXXI
2003
Komórki macierzyste

* Patrz: Bilińska B, Sadowska J, Kotula-Balak M. 2001. 40-lecie działalności Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików. Zarys historii. Postępy Biologii Komórki 29: supl.17.  

Archiwalne programy i ogłoszenia
 • Spring Meeting of British Society for Cell Biology 1966 – program (pdf)
 • International Symposium Motile Systems of Cells 1971 – program, (pdf)
 • International Symposium on Cell Motility 1978 – program, (pdf)
 • II Ogólnopolska Konferencja Biologii Komórki 1985 – program, (pdf)
 • III Ogólnopolska Konferencja Biologii Komórki 1988 – ogłoszenie, (pdf)
 • III Ogólnopolska Konferencja Biologii Komórki 1988 – streszczenie, (pdf)
 • IV Ogólnopolska Konferencja Biologii Komórki 1990 – program, (pdf)
 • V Ogólnopolska Konferencja Biologii Komórki 1993 – ogłoszenie, (pdf)
 • V Ogólnopolska Konferencja Biologii Komórki 1993 – program, (pdf)
 • VII Ogólnopolska Konferencja Biologii Komórki 1999 – ogłoszenie, (pdf)
 • VIII Ogólnopolska Konferencja Biologii Komórki 1999 – program, (pdf)
 • IX Ogólnopolska Konferencja Biologii Komórki 1999 – program, (pdf)
 • Sypozjum Ultrastruktura komórek i tkanek 1971 – program, (pdf)
 • Sympozjum Wspólnota świata roślinnego i zwierzęcego na poziomie komórkowym 1973 –  ogłoszenie, (pdf)
 • Sympozjum Wspólnota świata roślinnego i zwierzęcego na poziomie komórkowym 1973 – program, (pdf)
 • Konferencja Szkoleniowa Błony biologiczne i transport przez błony 1974 – program, (pdf)
 • Konferencja Szkoleniowa Cykl Komórkowy 1976 – program, (pdf)
 • Konferencja Szkoleniowa Komórkowe Podstawy Reakcji Immunologicznych 1975 – program, (pdf)
 • Konferencja Szkoleniowa Ultrastruktura i mechanizmy wczesnych stadiów rozwojowych ssaków 1977 – program, (pdf)
 • Konferencja Szkoleniowa Hodowla komórek i tkanek 1978 – program, (pdf)
 • Konferencja Szkoleniowa Receptory komórkowe 1979 – program, (pdf)
 • Konferencja Szkoleniowa Struktura chromatyny i replikacja DNA 1980 – program, (pdf)
 • Konferencja Szkoleniowa Mięśnie gładkie 1980 – program, (pdf)