Archiwum konferencji Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki

Archiwalne programy i ogłoszenia

 • International Symposium Motile Systems of Cells 1971 – program
 • International Symposium on Cell Motility 1978 – program
 • II Ogólnopolska Konferencja Biologii Komórki 1985 – program
 • III Ogólnopolska Konferencja Biologii Komórki 1988 – ogłoszenie
 • III Ogólnopolska Konferencja Biologii Komórki 1988 – streszczenie
 • IV Ogólnopolska Konferencja Biologii Komórki 1990 – program
 • V Ogólnopolska Konferencja Biologii Komórki 1993 – ogłoszenie
 • V Ogólnopolska Konferencja Biologii Komórki 1993 – program
 • VII Ogólnopolska Konferencja Biologii Komórki 1999 – ogłoszenie
 • VIII Ogólnopolska Konferencja Biologii Komórki 1999 – program
 • IX Ogólnopolska Konferencja Biologii Komórki 1999 – program
 • Sypozjum Ultrastruktura komórek i tkanek 1971 – program
 • Sympozjum Wspólnota świata roślinnego i zwierzęcego na poziomie komórkowym 1973 – ogłoszenie
 • Sympozjum Wspólnota świata roślinnego i zwierzęcego na poziomie komórkowym 1973 – program
 • Konferencja Szkoleniowa Błony biologiczne i transport przez błony 1974 – program
 • Konferencja Szkoleniowa Cykl Komórkowy 1976 – program
 • Konferencja Szkoleniowa Komórkowe Podstawy Reakcji Immunologicznych 1975 – program
 • Konferencja Szkoleniowa Ultrastruktura i mechanizmy wczesnych stadiów rozwojowych ssaków 1977 – program
 • Konferencja Szkoleniowa Hodowla komórek i tkanek 1978 – program
 • Konferencja Szkoleniowa Receptory komórkowe 1979 – program
 • Konferencja Szkoleniowa Struktura chromatyny i replikacja DNA 1980 – program
 • Konferencja Szkoleniowa Mięśnie gładkie 1980 – program