15th Warsaw International Medical Congress

15th Warsaw International Medical Congress to już piętnasta, jubileuszowa edycja międzynarodowej konferencji skierowanej do młodych naukowców – studentów, doktorantów oraz młodych lekarzy z całego świata – organizowanej przez Studenckie Towarzystwo Naukowe Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Strona konferencji: http://wimc.wum.edu.pl/