Wydawnictwa

Aktualności

FUTURE OF AGING, 10th European Congress of Biogerontology and 6th Biogerontological Meeting of the Polish Academy of Sciences, to be held at the Nencki Institute, Warsaw, Poland,
on September 23-24, 2016.

futureofaging.nencki.gov.pl

Flyer of the conference >>




Stanowisko Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki przyjęte w dniu 6 grudnia 2014 roku w związku z toczącą się publiczną dyskusją dotyczącą przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach

Kraków

Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Biochemicznego i

Zakład Biotechnologii Medycznej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
serdecznie zapraszają na wykład Prof. Jana Dumanskiego, pt.

"46XY minus Y = higher mortality and increased risk of cancer"

12 grudnia 2014 (piątek),
godz. 14.00

Sala D107 budynku Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, ul. Gronostajowa 7 (III Kampus UJ)

Łódź

W dniu 15 listopada 2011 r. o godz. 14:30 (drugi termin godz. 14:45) odbyło się zebranie wyborcze Oddziału Łódzkiego PTBK. Zebrani po rekomendacji Komisji Rewizyjnej jednogłośnie przyjęli sprawozdania z działalności i finansowe ustępują…cego Zarządu OŁ PTBK za kadencję 2009-2011.
W wyniku przeprowadzonego głosowania wybrano nowy Zarzą…d OŁ PTBK na kadencję 2012-2014.

Warszawa

Cell Biology Department
Polish Society for Cell Biology invites to a seminar

Diane Krause, MD, PhD

Professor of Laboratory Medicine, Pathology and Cell Biology, Yale University

Regulation of megakaryocyte specification and differentiation

October 20th (Tuesday), CN conference room, 14.15
Download information




Warsaw Branches of the Polish Cell Biology Society and the Polish Biochemical Society invite to Workshop on Virulence mechanisms of bacteria - diverse hosts, common strategies. organized by Professor Jack Hennig.

Download programme

Registration at: workshop.evenea.pl

Konferencje



Stanisław Wyspiański
Komórka w podwojeniu", 1894,
zbiory Muzeum UJ

"Klucza do rozwiązania każdego problemu biologicznego trzeba ostatecznie szukać w komórce, gdyż każdy żywy organizm jest, lub w którymś momencie był, komórką."


E.B. Wilson, Biologia Komórki (1925)

W Polsce istniało kilka poważnych ośrodków naukowych zajmujących się badaniami nad komórką, szczycących się jeszcze tradycją poprzedniego stulecia. Po drugiej Wojnie Światowej, duża grupa młodych, prężnych biologów i medyków skorzystała z rozmaitych amerykańskich fundacji naukowych i wyjechała do prestiżowych uniwersytetów amerykańskich i europejskich, w których zapoznała się z nowymi kierunkami badań i technikami badawczymi. Większość z nich powróciła do kraju, aby rozpowszechniać wśród swoich kolegów, którzy tego szczęścia nie mieli, zdobytą wiedzę i doświadczenie badawcze. W ten sposób nadrabiano opóźnienie powstałe w nauce po drugiej Wojnie Światowej i długiej izolacji kraju od nauki światowej. Już we wczesnych latach 80. ubiegłego stulecia pojawiła się oddolna inicjatywa kolegów z różnych ośrodków naukowych, np. warszawskich (Lecha Wojtczaka i Leszka Kuźnickiego) i krakowskich (Jana Zurzyckiego, Włodzimierza Korohody i Wincentego Kilarskiego), którzy rozumiejąc powstałą po wieloletniej przerwie lukę w wiedzy organizowali Ogólnopolskie Konferencje Naukowo - Szkoleniowe, na tych prezentowano zarówno wyniki swoich badań, jak i na wykładach plenarnych informowano o współczesnych poglądach na temat biologii komórki. Edukowano młody narybek cytologów. Większość z nas odczuwała brak formalno-prawnej podstawy zrzeszenia wszystkich parających się badaniami nad komórką. I tak, podczas jednej z konferencji zwołanej w 1993 roku we Wrocławiu, spotkała się wieczorem w kawiarni hotelowej grupa entuzjastów, która nazwała się „grupą inicjatywną”; jej uczestnicy postanowili sformalizować spotkania cytologów, trwające regularnie już od wielu lat i powołać Polskie Towarzystwo Biologii Komórki, którego siedzibą będzie królewskie miasto Kraków.


Wincenty Kilarski