Wydawnictwa

Aktualności

FUTURE OF AGING, 10th European Congress of Biogerontology and 6th Biogerontological Meeting of the Polish Academy of Sciences, to be held at the Nencki Institute, Warsaw, Poland,
on September 23-24, 2016.

futureofaging.nencki.gov.pl

Flyer of the conference >>
Stanowisko Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki przyjęte w dniu 6 grudnia 2014 roku w związku z toczącą się publiczną dyskusją dotyczącą przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach

Kraków

Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Biochemicznego i

Zakład Biotechnologii Medycznej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
serdecznie zapraszają na wykład Prof. Jana Dumanskiego, pt.

"46XY minus Y = higher mortality and increased risk of cancer"

12 grudnia 2014 (piątek),
godz. 14.00

Sala D107 budynku Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, ul. Gronostajowa 7 (III Kampus UJ)

Łódź

W dniu 15 listopada 2011 r. o godz. 14:30 (drugi termin godz. 14:45) odbyło się zebranie wyborcze Oddziału Łódzkiego PTBK. Zebrani po rekomendacji Komisji Rewizyjnej jednogłośnie przyjęli sprawozdania z działalności i finansowe ustępującego Zarządu OŁ PTBK za kadencję 2009-2011.
W wyniku przeprowadzonego głosowania wybrano nowy Zarząd OŁ PTBK na kadencję 2012-2014.

Warszawa

Cell Biology Department
Polish Society for Cell Biology invites to a seminar

Diane Krause, MD, PhD

Professor of Laboratory Medicine, Pathology and Cell Biology, Yale University

Regulation of megakaryocyte specification and differentiation

October 20th (Tuesday), CN conference room, 14.15
Download information
Warsaw Branches of the Polish Cell Biology Society and the Polish Biochemical Society invite to Workshop on Virulence mechanisms of bacteria - diverse hosts, common strategies. organized by Professor Jack Hennig.

Download programme

Registration at: workshop.evenea.pl

Konferencje


Szanowni Państwo, Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że 23 września 2016 odszedł Pan Profesor Andrzej Krzysztof Tarkowski, wspaniały uczony, wieloletni członek Oddziału Warszawskiego PTBK.


Uroczystości pogrzebowe Pana Profesora Andrzeja K. Tarkowskiego odbędą się w piątek 30 września 2016 roku o godz. 12:30 w Domu Pogrzebowym na Wólce (sala B), ul. Wóycickiego 14A, po czym nastąpi złożenie urny z Prochami w grobie rodzinnym na Cmentarzu Wawrzyszewskim ul. Wólczyńska 69. Rodzina prosi o nieskładanie kondolencji. Będzie zakupiony okolicznościowy wieniec od PTBK.


Nota biograficzna


Prof. dr hab. Andrzej Krzysztof Tarkowski urodził się w 1933 r. w Warszawie. Był embriologiem, pionierem embriologii eksperymentalnej ssaków. W 1955 r. ukończył studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat uzyskał w 1960, habilitację w 1964, a tytuł profesora - w 1972 roku. Przez całą karierę naukową związany był z Uniwersytetem Warszawskim. W latach 1964-2003 był kierownikiem Zakładu Embriologii, a w latach 1972-1981 oraz 1987-2002 - dyrektorem Instytutu Zoologii UW. Współpracował z prestiżowymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Był stypendystą Fundacji Rockefellera w Zakładzie Zoologii Uniwersytetu Północnej Walii (1960-61) oraz profesorem wizytującym m.in. na Uniwersytecie Oksfordzkim, w Instytucie Rockefellera w Nowym Jorku, na Uniwersytecie w Adelajdzie oraz w Institut Jacques Monod (CNRS, Paryż).

Pełnił funkcje m.in. członka Prezydium PAN (1990-92), wiceprzewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1982-85), przewodniczącego, a następnie członka Zespołu Biologii, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska w KBN (potem w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 1997-2004), członka (1997-2000) i wiceprzewodniczącego (2000-04) Rady Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Był członkiem Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, a także członkiem zagranicznym Francuskiej Akademii Nauk, Amerykańskiej Akademii Nauk oraz Academia Europaea. Był laureatem licznych nagród, m.in. Japan Prize, nagrody Fundacji Nauki i Techniki Japonii nazywanej potocznie Japońskim Noblem (2002), nagrody im. Alberta Bracheta Belgijskiej Akademii Królewskiej (1980), nagrody państwowej Io (1980), nagrody Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego (1985) oraz nagrody International Embryo Transfer Society (1991). Otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego (2000) oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2005).

Profesor Andrzej K. Tarkowski był współtwórcą podstaw nowoczesnej embriologii eksperymentalnej ssaków. Pionierskie badania potencjału rozwojowego komórek zarodkowych prowadził na myszach. Efektem tych badań było m.in. sformułowanie hipotezy „inside-outside” („wewnątrz-zewnątrz”), wg której wyodrębnienie się dwóch pierwszych linii komórkowych we wczesnym zarodku zależy od położenia komórek. Prof. Tarkowski wykazał również, że z izolowanych pojedynczych komórek wczesnych zarodków myszy (nawet kilkunasto-komórkowych) może rozwinąć się normalny dorosły osobnik. Te obserwacje potwierdzone również u innych gatunków ssaków świadczą o wielkich zdolnościach regulacyjnych wczesnych zarodków tej grupy zwierząt. Plastyczność rozwojową komórek zarodkowych potwierdziły również inne badania prof. Tarkowskiego, które polegały na eksperymentalnym zespoleniu dwóch kilku-komórkowych zarodków myszy. W wyniku takiego zabiegu uzyskał On po raz pierwszy chimery – normalnie ukształtowane osobniki zbudowane z komórek wywodzących się z dwóch różnych zarodków. Myszy chimerowe są obecnie ważnym narzędziem w badaniach nad rozwojem zarodkowym, różnicowaniem komórkowym i komórkami macierzystymi, a także są powszechnie wykorzystywane do uzyskiwania zwierząt zmodyfikowanych genetycznie. Badania Profesora Tarkowskiego umożliwiły zrozumienie fundamentalnych kwestii związanych z rozwojem zarodków ssaków, miały kluczowy wpływ na rozwój technik związanych m.in. z klonowaniem i diagnostyką przedimplantacyjną i inspirowały wielu uczonych na świecie do kontynuowania i rozwijania Jego odkryć.